/A Fő utca és az Erzsébet utca sarokháza/

A magyar művészettörténet megalapozója, Henszlmann Imre (1813-1888) régész szülőháza. A felsőmagyarországi Múzeumegylet helyezte e laz épület Fő utcai falára a levéldíszítésű keretbe foglalt, Fekete svéd gránit emléktáblát a következő szöveggel: „Ebben a házban született 1813. október 15-én dr. Henszlmann Imre, a magyar műtörténelem alapvető munkása.“

A Henszlmann-ház

Henszlmann Imre iskoláit Kassán és Pozsonyban végezte, majd orovostudományt Pesten, Bécsben és Pádovában tanult. Élete nagy részét a művészettörténet, és ezen belül főleg a gótikus építőművészet tanulmányozására fordította. Elsőként foglalkozott behatóan Felső-Magyarország gótikus építészetével, mindenekelőtt a kassai dómmal. A kassai dómról írt könyve alapműnek számít.A Henszlmann-ház

Nagy érdemei voltak az állami műemlékvédelem megszervezésében. Ő lett Magyarországon az Országos Műemlékvédő Tanács első elnöke.

Elévülhetetlen érdemeiért Kassa díszpolgárává avatták. Nevét a kassai Henszlmann Imre Helytörténeti Társaság is őrzi.

A Henszlmann-ház