A Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, közkeletibb nevén a Kassai Ipari a Miskolci Szakképzési Centrummal közösen az Interskill 2021 nevű Interreg-projektben vesz részt 2021. március 1-től 2023. február 28-ig. Ez a pályázat a műszaki szakközépiskolák
intézményi kapacitásainak fejlesztését segíti elő a határokon átnyúló együttműködéssel. A projekt prioritási tengelye a határ menti intézmények együttműködésének fokozása, a tudás- és tapasztalatcsere közös megosztása, az intézmények szaktaneszközeinek és a szaklaboroknak a fejlesztése, az intézményi kapacitás bővítése és a jó és fejlesztő gyakorlatok egymás közötti megosztása és alkalmazása. Az ipari költségvetésének összege a projekt keretén belül 196 494 euró.

A Kassai Ipari többek között programozható robotkarral, lézervágóval és gravírozóval, digitális mikroszkóppal, egy modern elektrolaboratóriummal, sebességváltóval, síkbeli rácstartóval és automatizációhoz szükséges 3D-s szimulációs szoftverrel gazdagodik. A pályázatnak köszönhetően az iskola szaktantárgyi fejlesztésén kívül sikerül elérni a határokon átnyúló szakközépiskolák együttműködésének javítását, és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítését is.

Rigó Gyula