A régi városháza
/Fő utca 59./

A régi városháza 1780-ban, klasszicista stílusban épült. Mária Terézia rendelete alapján Langer János, pozsonyi kamarai építész építette. Városházaként 1927-ig használták.

Az épület oromfalán Kassa címere látható. Alatta Krausz Antal domborművei, középen a bölcs Salamon ítéletét ábrázoló bibliai téma feldolgozása. Az épület ezredfordulón történt felújításakor a homlokzat tetejére visszaállították a Krausz alkotta eredeti szobrok másolatait. Az oszlopokon nyugvó erkély mellvédje, a lépcsőbejárat rokokó kovácsoltvas rácsajtaja is remekbe szabott alkotás.

A lépcsőház oldalfalán Szathmáry Györgynek, Kassa nagy mecénásának reneszánsz-címeres emléktáblája látható, melynek hexameteres latin felirata magyarul így hangzik: „A két liliomot ugyanannyi rózsával egyesítve viselém, Corvin király maga adta hozzá az arany oroszlánt. 1492.“

A lépcsőház mennyezetén figyelmet érdemlő a magyar jog allegóriáját ábrázoló freskó, melyet 1781-ben az a bécsi Schrött Erazmus készített, aki festőként Kassán polgárjogot nyert és rajztanárként tevékenykedett.

A Napóleon seregét leverő orosz Kutuzov marsall bronz emléktábláját, Bartusz György szobrászművész alkotását 1971-ben leplezték le, az akkor könyvtárként használt épületrész homlokzati falán. Kutuzov 1805. december 30-tól 1806. január 4-ig tartózkodott Kassán.

Újkori hagyomány, hogy Kassa főpolgármestere a városba látogató állam- és kormányfőket, valamint más neves vendégeket ismét a régi városháza dísztermében fogadja. A díszterem falát most azoknak a főpolgármestereknek az arcképe díszíti, akik az 1990-es rendszerváltás óta demokratikus választások eredményeként irányítják a város életét.