Kassa a huszadik század elején már fejlett nyomdaiparral rendelkezett, ami egyik fontos alapfeltétele volt annak, hogy az újságírás és a lapkiadás egyre jövedelmezőbb vállalkozás legyen. Az alábbiakban azt a bibliográfiát közöljük, amit a kassai sajtóról a Felvidéki Ujság III. évfolyamának 158. számában, 1940-ben közöltek. Számunkra ma már szinte hihetetlennek tűnik, hogy 1901-től 1932-ig 29 magyar újságot jelentettek meg Kassán. Nézzük, melyek voltak ezek!

 Vasárnapok. 1901. Szépirodalmi hetilap. Szerkeszti Hajnóczi József.

Kassai Ujság. 1910. Politikai napilap, Éber Antal alapítása. Főszerkesztő dr. Littman János, felelős szerkesztő: Barta Lajos. Nyomatott a Wlaszlovits Testvérek könyvnyomdájában. 1911-től 1918-ig felelős szerkesztő dr. Szepessi Miksa. Főszerkesztők Korláth Ferenc és Szent-Imrey Gyula. 1918-tól dr. Köves Illés vette át és vezette 1938-ig, amikor a lap a beolvadt Kaschauer Zeitunggal százéves jubileumát ünnepelte.

Történelmi közlemények Kassa és Abauj-Torna multjából. Szerkesztették dr. Czombor Alfréd és Kemény Lajos. Főmunkatársak Csoma József, Révész Kálmán, Szabó Adorján, Kerekes György.

Felvidéki Ujság. 1907. Szerkesztik Holló Ferenc és dr. Horváth Lajos. Alapította Fischer-Colbrie Ágost megyéspüspök. Kiadótulajdonos Katona János. Nyomatott a Szent Erzsébet nyomdában. 1911-ben felelős szerkesztő Karaszy-Csaby Ödön. 1912-től Dzurányi László. Munkatársak Patak László, Rössler István, Puskás Jenő.

Műszaki közlemények. 1913. Mérnöki szaklap, szerkesztette Oláh Béla, kiadta a Felsőmagyarországi Mérnökegyesület.

Felvidéki Gazda. 1916. Szerkeszti Unger Arthur. Kiadja az Abauj-Torna vármegyei Gazdasági Egyesület.

Városi Közlöny. 1912. Kassa sz. kir. Város hivatalos lapja. Szerkeszti dr. Kriebel Edgár városi főjegyző. Nyomatott a Felsőmagyarország könyvnyomdájában.

Északkerületi Sportujság. 1912. Főszerkesztő Bartay Oszkár, felelős szerkesztő dr. Urbán Pál, segédszerkesztő Littman Sándor, kiadó Karsai Róbert. Később Várnay Ernő és Grusetzky Ferenc szerkesztették a sportujságot.

Szinházi Ujság. 1911. Szerkeszti és kiadja dr. Szepessi Miksa. Munkatársak: Dr. Holländer Árpád, Kolos Ernő, Littman Sándor. 1914-ben dr. Kemenczky Kálmán vette át a lapot.

Uránia. 1912. Illusztrált művészeti hetilap. Szerkeszti és kiadja Kemenczky Kálmán. Társszerkesztő Köves Illés.

 Kassai Kath. Egyházi Értesítő. 1914. szerkeszti és kiadja Konrády Lajos plébános.

Idegenforgalom. 1911. A Felsőmagyarországi Idegenforgalmi Szövetség hivatalos lapja. Szerkeszti dr. Sípos Aladár.

Az Ipar. 1919. A Kassai Iparoskör hivatalos lapja. Szerkesztő Jaszusch Elek, kiadó Gurszky József.

Kassai Hétfői Ujság. 1911. Szerkeszti Patzauer Hugó.

Őrszem. 1910. Közgazdasági szaklap. Szerkesztik: dr. Deil Jenő és Békefi Ödön. Kiadja Paulinyi Gyula. Nyomatott Koczányi Béla könyvnyomdájában.

Kassai Közgazdasági Hiradó. 1917. A Kassai Kereskedelmi Ipartársulat hivatalos közlönye. Felelős szerkesztő: dr. Oláh Béla, kiadótulajdonos Zsuppán László. Megjelenik minden hétfőn reggel.

Felsőmagyarorsági Jogászélet. 1911. Hetilap. Szerkeszti Köves Illés.

Kassai Hiradó. 1917. Hétfő reggeli riportujság. Zsuppán László nyomdája. Szekeszti dr. Kemenczky Kálmán.

Kassai Napló. 1919. A Felsőmagyarország utódja 1919 óta. Főszerkesztő: Dr. Szepessi Miksa, felelős szerkesztő Dzurányi László, kiadja a Globus könyvnyomda rt. Munkatársai: Czigler Ignác. Áldori Károly, Merényi Gyula, Propperné Békefi Hermin, Szmrecsányi Anna, Győri Dezső, Jarnó József, Székely Jenő, dr. Fazekas Sándor, Vécsey Zoltán, Kassai Zoltán, Szenes Erzsi, Juhász Árpád, Telléry Gyula, Szentmihályi Valéria. Megszűnt 1928-ban.

Esti Ujság. Az államfordulat után a Felvidéki Ujság utóda. Felelős szerkesztő: Dr. Sziklay Ferenc, helyettes szerkesztő Forgách Géza. Kiadótulajdonos Katona János. Munkatársai: Listyák Jenő, Derfinyák Gusztáv, dr. Ruttkay László, dr. Fleischmann Gyula, Bekény László. A cseh kormány betiltotta.

Kassai Munkás. A kassai szociáldemokrata párt hetilapja, amely az államfordulat után napilap lett. Felelős szerkesztő: Surányi Lajos. Munkatársak: Molnár Mikós, Martos Manó, Drab Sándor, Bacsó Béla, Milder Sándor.

Keresztény Munkás. 1920. Keresztényszocialista hetilap. Felelős serkesztő Ványai István, kiadó dr. Fleischmann Gyula.

Uj Élet. 1919. Irodalmi és művészeti hetilap. Az első szám 1919. október 11-én jelent meg. Szerkesztették: Dzurányi László, Elkán Miksa, Propperné Békefi Hermin, Szepessi Miksa, Szmrecsányi Anna, Vécsey Zoltán. Egy évig állott fenn. E lapban jelentek meg Mécs László és Márai Sándor írásai.

A Nép. 1922. A keresztényszocialista párt hetilapja. Szerkesztették dr. Fleischmann Gyula, Ványai istván és Derfinyák Gusztáv.

Szabadság. 1921. Politikai napilap. Szerkesztették: dr. Kendi Zoltán és Kultsár Miklós.

Kassai Ujság. 1920. Felelős szerkesztő: Dr. Köves Illés, kiadásért felelős: Szeley József. Munkatársak: Merényi Gyula, Keller Imre, Erdélyi László, később Propperné Békefi Hermin, Kassai Zoltán, dr. Váczy László, Juhász Árpád, dr. Litmann Sándor.

Magyar Hírlap. 1923. A Kassai Hirlap utóda. Készült az Artigrafia, később Grafika nyomdában. Szerkesztette: Rácz Elek. Munkatársak: Herboly Ferenc, Kultsár Miklós, Lauschmann Ottó, Spielberger Leó.

A Reggel. 1935-1936. Hétfő reggeli hetilap. Szerkesztő Dr. Szepessi Miksa, kiadó László Béla.

Világszabadság. 1932. A magyar szociáldemokrata párt hetilapja. Szerkesztő Kazimir Károly.