A diáknap alkalmából Kassa megye önkormányzata ismét kitüntette a megye legsikeresebb diákjait. Az elismerést a diákok kimagasló tanulmányi eredményeikért, a sportban, az egyes művészeti ágazatokban elért teljesítményeikért, kivételes iskolán kívüli tevékenységükért, valamint aktív társadalmi, karitatív és politikai munkájukért kapták.

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola egy-egy diákja már negyedik éve ezen rangos elismerés tulajdonosai között van. Az idén Bazár György harmadikos diákra lehetnek méltán büszkék.

Bazár György már tizenkét éve az iskola diákja, aki tanulmányai alatt eddig minden tantárgyból kitűnő eredményeket ért el.  Immár két éve az intézményben működő diákönkormányzat elnöke. Közösségkovácsoló munkájában tanulótársai és az iskola vezetősége közötti kiváló együttműködésre törekszik. Kitűnő szervezési képességekkel rendelkezik, kreatív és megbízható. Csapatszellemben gondolkozik, de egyéni teljesítménye is kimagasló. Készségesen segít társainak a tanulási nehézségek leküzdésében. Széles látókörű, a humán és a természettudományi beállítottságú tantárgyak iránt egyaránt érdeklődik. A „Szép Magyar Beszéd“anyanyelvi verseny rendszeres résztvevője, ahol többször is bejutott az országos döntőbe, de az elmúlt tanévben sikerült a dobogó legfelső fokára állnia. Sátoraljaújhelyen, a nemzetközi anyanyelvi versenyen sikeresen képviselte az iskolát. A 2013/14-es tanévben Füleken a  INFOPROG elnevezésű informatikai versenyen a szlovákiai középiskolák mezőnyében 2. helyezést, nemzetközi viszonylatban pedig az előkelő 4. helyezést érte el.

Bazár György - harmadikos diák
Bazár György – harmadikos diák

Az iskolában működő KGSZT színjátszócsoport oszlopos tagja. A Slovo bez hraníc /Szó határok nélkül/ és a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny állandó résztvevője.

Hosszú ideig az Árvácska gyermek-néptáncegyüttes tagja volt, ezenkívül évek óta a II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat lelkiismeretes őrsvezetője.

A tény, hogy a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola diákjai évek óta a megye kitüntetett diákjai között vannak, híven tükrözi az intézmény magas színvonalát.

TM