A régi Kassán élt egyszer egy igen tehetséges koldus, aki a „mesterségét“ – mai szóhasználattal élve – olyan kreatívan végezte, hogy az összekuporgatott pénzből a Fő utca egyik legjobb helyén – a 71 szám alatt- a polgárok legnagyobb meglepetésére felépített egy gyönyörű szecessziós stílusjegyeket viselő házat. És hogy a származására mindenkit emlékeztessen, a ház homlokzati timpanonjának legfelső lépcsőfokára oda helyeztette a kalapot emelő koldus szobrát.

Koldus szobor
Koldus szobor

Ez a legenda valóban szép, de a valósághoz semmi köze – már csak azért sem, mert a régi Kassán polgárjogot szerezni nem is volt olyan könnyű dolog. Egy koldus ilyesmiről pedig még csak nem is álmodhatott!
Ez az épület Kassán Strasser-házként lett bejegyezve a telekkönyvbe, és az építtetője Strasser Béla / 1847 – 1900 / kereskedő volt, aki a dóm nyugati főbejáratával szemben, a Fő utca és az Erzsébet utca baloldali saroképületében 1886-ig működtette a nagy népszerűségnek örvendő Kék golyó éttermét.

IMG_8298A Fő utca 71 szám alatt a Strauss-ház – amint azt a főhomlokzaton levő évszám is jelzi – 1889-re készült el. A homlokzatra ekkor festette meg Éder Gyula, a Bajor Királyi Akadémián Münchenben tanuló kassai fiatal festőművész a mindmáig látható híres freskóját, Kassa és a bőség allegóriáját: Cassovia és Abundantia címen. A kép felületén az aratást jeleníti meg a festő, amint ezt a munkát a bőség istene szemléli, mellette az angyallal, aki Kassa címerét tartja a kezében. A freskót 1956-ban bevakolták, de 1995-ben – II. János Pál pápa kassai látogatásához időzítve Pavol Tacho nagyszombati festő- restaurátor visszaállította az alkotás eredeti szépségét, és a házat is korhűen felújították.
Strasser Alexandrától 1925-ben dr. Szilágyi Zoltán vette meg a házat, akinek a negyvenes évek feléig volt a tulajdonában. Az épület földszinti részében 1945-ig Vitéz Sándor könyvkereskedése működött, míg a szocialista időszakban leghosszabb ideig a Suprafon lemezüzlete. Jelenleg parfümériaként szolgál.
A „Koldus-ház“ szobra Kassa újkori történelmében is szerephez jutott. 1995-től minden év júniusában Kassán rendezik meg a városi- és regionális televíziók nemzetközi filmfesztiválját, melyen az alkotók az Arany Koldus-díj elnyeréséért versenyeznek. Ez pedig nem más, mint a Koldus-ház tetején álló koldus szobor kicsinyített mása, amit egyesek kassai Oscar-díjként is emlegetnek.
Szaszák Gy.