Hagyományosan ismét Kassa, Márai városa adott helyet a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd országos döntőjének, amely április 19-21 között került megrendezésre. Az országos mozgalommá vált versenynek immár huszonkét éve a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola ad otthont. A megmérettetés első napja a versenyzők regisztrációjáról és elszállásolásáról szólt. A megnyitóra másnap 9 órakor került sor az iskola tornatermében, amely a Kekeňák Szilvia és Ferencei Andrea által vezetett Vegyeskar fellépésével kezdődött.

A kórus hangulattetremtő műsora után Ádám Anikó, a verseny koordinátora köszöntötte a résztvevőket és a meghívott vendégeket – Magyarország kassai főkonzulasszonyát, dr. Hetei Ágotát és Karnyák Gyöngyi konzulasszonyt, a Debreceni Egyetemről Dr. Jávor András professzort, valamint a szülői szövetség elnökeit, Reitzner Henriket és Tankó Albertet. Ezt követően átadta a szót az intézmény igazgatóhelyettesének, Kekeňák Szilviának, aki szívélyesen üdvözölte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy az intézmény kiemelt feladatának tekinti az anyanyelvi nevelés fejlesztését és egyben megtiszteltetésnek veszi, hogy újra az iskola láthatja el a házigazda szerepét. Ezután Dr. Hetei Ágota főkonzulasszony is köszöntötte azegybegyűlteket, ezt követően a verseny országos szakmai bizottságának elnöke és a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet munkatársa, PaedDr. Ledneczky Gyöngyi tartotta meg ünnepi beszédét, majd bemutatta az egyes kategóriákat elbíráló zsűrit.

I. kategória
PaedDr. Ledneczky Gyöngyi, a Nemzeti Oktatási Intézet munkatársa, a zsűri elnöke, Mgr. Tímár Lívia, a Nemzeti Oktatási Intézet munkatársa és Mgr. Gablyasz Borsos Kornélia, pedagógus

II. kategória:
Doc. PhDr. Kozmács István, PhD. egyetemi docens – a zsűri elnöke, Vančo Ildikó, PhD. egyetemi docens és PaedDr. Hrbáček Magdaléna, PhD. a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet munkatársa

III. – IV. kategória
Mgr. Mihályi Molnár László, magyartanár, író – a zsűri elnöke, PaedDr. Bodon Andrea, magyartanár és Mgr. Bolemant Lilla, PhD. a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet munkatársa.

A verseny maga három részből állt.

A döntő első részében a versenyzők felolvasták a magukkal hozott szabadon választott szöveget, amelyet a kötelező szöveg felolvasása követett. A küzdelem legnehezebb része a harmadik forduló, a szövegalkotás volt, ahol a versenyzőknek a zsűri által meghatározott témákból kellett kiválasztaniuk egyet, majd rövid felkészülés után 3 percben előadni azt. A versenyt követően a zsűri szakmai értékelése következett, majd este a vendégek a Márai Stúdióban egy kulturális összeállításon vettek részt, ahol Gríger Emily Viktória zongorázott, és fellépett a gimnázium KGSZT Lírai Színpada, a „Petőfi 200” irodalmi összeállítással.

A verseny eredménye:

I. kategória:

1. Kovács Sabina – Szenci Molnár Albert Alapiskola, Szenc,Tanára: Mgr. Baráth Enikő

2. Némethová Ester – Jóka, Tanára: Mgr. Takács Szilvia

3. Csóková Kitti Mia – Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom, Tanára: Molnár Belány Szilvia

II. kategória:

1. Majer Jázmin – Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom, Tanára: Mgr. Ambrus Horváth Zsuzsa

2. Ördögh Zsófia – Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújár, Tanára: Galla Katalin

3. Menyhárt Jázmin – Móra Ferenc Alapiskola, Nyékvárkony, Tanára: Mgr. Fodor Anikó 

III. kategória: 

1. Lénárt Dóra –  Selye János Gimnázium, Komárom, Tanára: PaedDr. Farkas Adriana

2. Bukovsky Dorottya – Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta, Tanára: Mgr. Ollé Krisztina 

3. Sivák Dóra – Márai Sándor MTNy Gimnázium és AI, Tanára: PaedDr. Bodon Andrea

IV. kategória: 

1. Szopko Beatrix – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Királyhelmec, Tanára: PhDr. Pankovics Andrea

2. Sebők Eszter –  Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Hidaskürt, Tanára: Danajka Kontár Piroska

3. Lakatoš Brandon –  Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Karva, Tanára: Mgr. Péntek Dorina

Az országos döntőről senki nem ment haza üres kézzel. Minden diák értékes könyvjutalomban részesült a Debreceni Egyetem jóvoltából, sőt a Debreceni Egyetem 5 diáknak és 2 felnőtt számára kétnapos jutalomkirándulást ajánlott fel. Ezek a zsűri döntése alapján: Kovács Csaba, Tóth Eszter, Horváth Liza Napsugár, Ádám Eszter, Sivák Dóra.

Tóth M.