Fő utca 27.

A székház Langler János pozsonyi kamarai építész tervei szerint épült 1779-ben, báró Orczy Lőrinc főispánkofása idején. A homlokzat oromzatán Abaúj-Torna vármegye egyesített címere látható. Abaúj címere: vörös mezőben két ezüst pólya, a pajzson kiterjesztett szárnyú koronás sas. Torna vármegye címere: zöld mezőben kiterjesztett szárnyű ezüst sólyom, feje fölött lebegő koronával. A tanácsterem falát Abaúj-Torna vármegye és a megye városainak címerei díszítik.

Abaúj-Torna vármegye székháza

A II. világháború után a Kassai Kormányprogram Háza nevet vette fel az épület, ugyanis 1945. április 5-én e régi épület dísztermében hirdette ki Zdeneěk Fierlinger a kassai kormányprogramot, ami Csehszlovákia faji diszkriminációra épülő hivatalos politikai vonalvezetése lett. (Ennek a programnak a szellemében kezdték el kitelepíteni Csehszlovákiából a németeket és a magyarokat.)

Abaúj-Torna vármegye székháza

1992-től a Kelet-szlovákiai Galéria céljait szolgálja az épület. (A kilencvenes évek első felében a neves kassai festőművész, Jakoby Gyula nevét vette fel a galéria, mivel azonban ő magyarnak vallotta magát, később jobbnak látták ezt a döntést korrigálni.) A galéria elsősorban a kelet-szlovákiai régió képzőművészeti értékei gyűjtésére és bemutatására összpontosít. Mivel 2013-ban Kassa volt Európa kulturális fővárosa, már 2012-től kezdve hozzá láttak a galéria fő épületeinek felújításához. A több mint három millió eurós beruházásnak köszönhetően az épület pincéiből és az udvar alatti térből új kiállító helységeket is létrehoztak – megőrizve ezekben a feltárásnál megtalált gótikus és barokk építészeti elemeket is.