Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere a közösségi oldalon tette közzé a hétvégén lebonyolítandó országos koronavírusteszt kassai helyszíneit. Portálunk olvasóival mi is megosztjuk ezt a listát, de felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a főpolgármester azt is közölte, hogy még nem végleges ez a lista.
/sz/

Dél városrész 

MČ Juh, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, jedáleň, telocvičňa/vonku
MČ Juh, Staničná 13, foyer/vonku
MČ Juh, ZŠ Požiarnická 3, triedy/vonku
MČ Juh, Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2
MČ Juh, Steel Aréna, Nerudova 12
MČ Juh, ZŠ Užhorodská 39
MČ Juh, SOŠ Ostrovského 1, telocvičňa/vonku

Bárca

MČ Barca, Kultúrny dom, Barčianska 31
MČ Barca, Telocvičňa pri Miestnom úrade, Abovská 30
MČ Barca, Letisko Košice (príjazd len od Pereša, výjazd iba do Barce)

Zsebes, Luník 9, Miszlóka, Peres 

MČ Šebastovce, Parkovisko pri Kultúrnom dome, Podbeľová 1
MČ Luník 9, ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1
MČ Myslava, Kultúrny dom, Pod horou 22
MČ Pereš, OC Pereš, Revúcka 14

KVP-lakótelep

MČ KVP, ZŠ Starozagorská 8
MČ KVP, ZŠ Mateja Lechkého, Jána Pavla II, 1
MČ KVP, ZŠ Drábova 3
MČ KVP, Miestny úrad, Trieda KVP 1
MČ KVP, Budova aktivačných pracovníkov Miestneho úradu, Trieda KVP 1
MČ KVP, Garáž pod Miestnym úradom KVP, Trieda KVP 1
MČ KVP, Telocvičňa na ZŠ Janigova 2
MČ KVP, Telocvičňa na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50
MČ KVP, Výmenník Wuppertálska, Titogradská 17
MČ KVP, Drocárov park – športové zázemie vonku

Saca

MČ Šaca, Kultúrne stredisko, Železiarenská 7
MČ Šaca, Spoločenský dom, Mládežnícka 1
MČ Šaca, Športový areál, Mládežnícka 5
MČ Šaca, Vstupný areál U.S. Steel Košice

Pólyi és Szentlőrincke 

MČ Poľov, Futbalové ihrisko, Kovaľská 284
MČ Lorinčík, Kultúrny dom, Lorinčík 15

Szilvásapáti 

MČ Vyšné Opátske, Kultúrne stredisko Jánošík, Nižná úvrať 25
MČ Vyšné Opátske, Spojená škola, Opatovská cesta 101

Abaszéplak

MČ Krásna nad Hornádom, Kultúrny dom, Opátska 18
MČ Krásna nad Hornádom, Kaštieľ Krásna, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2
MČ Krásna nad Hornádom, Telocvičňa ZŠ Rehoľná 2

Tóvárosi-lakótelep

MČ Nad jazerom, Telocvičňa ZŠ Galaktická 9
MČ Nad jazerom, Telocvičňa ZŠ Družicová 4
MČ Nad jazerom, Telocvičňa ZŠ Jenisejská 22
MČ Nad jazerom, Telocvičňa ZŠ Dneperská 4
MČ Nad jazerom, Telocvičňa ZŠ Bukovecká 17
MČ Nad jazerom, Obchodná akadémia Polárna 1
MČ Nad jazerom, Parkovisko pri Miestnom úrade, Poludníkova 7
MČ Nad jazerom, Výmenník Važecká, Galaktická 1A
MČ Nad jazerom, Zberný dvor spoločnosti Kosit, Napájadlá 17/A
MČ Nad jazerom, Parkovisko pri OC Kaufland, Napájadlá 1/D
MČ Nad jazerom, Parkovisko za Poštou Košice 12, Spišské námestie 3- Levočská
MČ Nad jazerom, Parkovisko pri splave, Jenisejská 45
MČ Nad jazerom, Parkovisko pri Hypermakete Tesco, Napájadlá 16

Észak városrész

MČ Sever, Bilingválne gymnázium, Park mládeže 5: Trakt A
MČ Sever, Bilingválne gymnázium, Park mládeže 5: Trakt B
MČ Sever, Amfiteáter, Festivalové námestie 2
MČ Sever, Technická Univerzita – Aula Maxima, Letná 9
MČ Sever, Technická Univerzita – Združená poslucháreň, Boženy Němcovej 9
MČ Sever, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie – Pavilón 32, Komenského 73
MČ Sever, ZŠ Polianska 1, vonku
MČ Sever, Telocvičňa na ZŠ Hroncova 23
MČ Sever, ZŠ Tomášikova 31, vonku
MČ Sever, Spojená škola Odborárska 2
MČ Sever, Basketbalová hala Lokomotíva, Čermeľská cesta 1

Óváros városrész

MČ Staré Mesto, Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4
MČ Staré Mesto, SPŠ Strojnícka, Komenského 2
MČ Staré Mesto, SPŠ Dopravná, Hlavná 113
MČ Staré Mesto, Kunsthalle, Rumanova 1
MČ Staré Mesto, Angels Aréna, Pri Jazdiarni 1
MČ Staré Mesto, Štátne divadlo, Hlavná 32
MČ Staré Mesto, Stará Radnica, Hlavná 59
MČ Staré Mesto, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Dr. Kostlivého 1
MČ Staré Mesto, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Škultétyho 10
MČ Staré Mesto, Sobášna sieň, Hviezdoslavova 7
MČ Staré Mesto, Gymnázium M.R. Štefánika, Laca Novomeského 4
MČ Staré Mesto, Výmenník Štítova, Štítova 3
MČ Staré Mesto, Štátna filharmónia – Dom umenia, Moyzesova 66
MČ Staré Mesto, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2

Tihany-lakótelep és városrész

MČ sídlisko Ťahanovce, Telocvičňa na ZŠ Belehradská 21
MČ sídlisko Ťahanovce, ZŠ Bruselská 18, ihrisko
MČ sídlisko Ťahanovce, Poliklinika Ťahanovce, Americká trieda 17
MČ sídlisko Ťahanovce, Elokované pracovisko ZUŠ Jantárova, Aténska 1
MČ sídlisko Ťahanovce, Centrum voľného času, Juhoslovanská 2
MČ sídlisko Ťahanovce, Kultúrne stredisko, Budapeštianska 30
MČ sídlisko Ťahanovce, Skatepark Ťahanovce, Bruselská – Európska trieda

MČ Ťahanovce, Dvor Miestneho úradu, Ťahanovská 31
MČ Ťahanovce, Futbalový štadión, rekreačná oblasť Anička

Nyugat városrész 

MČ Západ, Poslucháreň bývalej ZŠ, Petzvalova 4
MČ Západ, CVČ Domino, Popradská 86
MČ Západ, Stredná športová škola, Trieda SNP 104
MČ Západ, Centrum voľného času, Orgovánová 5
MČ Západ, Telocvičňa v basketbalovej hale ZŠ Bernolákova 16
MČ Západ, ZŠ Bernolákova 16
MČ Západ, Študentské domovy UPJŠ, Medická 4,6
MČ Západ, Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61
MČ Západ, MČ Západ, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A (vchod od parkoviska)
MČ Západ, Saleziáni don Bosca, Tri hôrky 17
MČ Západ, Miestny úrad, Trieda SNP 39
MČ Západ, ZŠ Považská 12, telocvičňa/vonku
MČ Západ, ZŠ Medická 2, školská jedáleň

Dargói hősök lakótelep 

MČ Dargovských hrdinov, Telocvičňa na ZŠ Krosnianska 2
MČ Dargovských hrdinov, Telocvičňa na ZŠ Ľudovíta Fulu, Maurerova 21
MČ Dargovských hrdinov, Telocvičňa na ZŠ Fábryho 44
MČ Dargovských hrdinov, ZŠ Krosnianska 4, vestibul a chodba
MČ Dargovských hrdinov, Telocvičňa na ZŠ Postupimska 37
MČ Dargovských hrdinov, Denné centrum, Jegorovovo námestie 5
MČ Dargovských hrdinov, Centrum voľného času, Charkovská 1
MČ Dargovských hrdinov, Miestny úrad, Dvorkinova 7
MČ Dargovských hrdinov, Bistro u Tona, Kalinovská 22
MČ Dargovských hrdinov, Výmenník Jegorovovo, Jegorovovo námestie 5

Kassaújfalu, Dzsungel, Kavocsán

MČ Košická Nová Ves, Futbalové ihrisko FK Košická Nová Ves, Poľná 1
MČ Džungľa, Depo DPMK, Hornádska 10
MČ Kavečany, Miestny úrad, Široká 17/A

Több információ a következő oldalon a hivatalos koronavírus tájékoztató oldalon érhető el.