Úgy tűnik fel, hogy egy-egy emberöltő eltelte után Kassa mindig megszüli a maga írói tehetségét. Az ígéretesnek tűnő fiatalt aztán elengedi a nagyvilágba, hogy kiderüljön: tud-e mit kezdeni a tálentumával. Így volt ez Márai Sándorral és később a szocializmus beszűkítő korlátai ellenére Rácz Olivérrel is. Mai korunkban pedig legújabban az ifjú Gazdag Józseffel is alighanem ez történik. Ő 2004-ben debütált az első elbeszélés kötetével, a Kilátás az ezüstfenyőkre cíművel, amiért máris elnyerte az év első legjobb kötetéért odaítélhető Bródy Sándor-díjat és egy még nagyobb elismerést, a Madách Imre-díjat is – mégpedig azért, mert a szakma 2005-ben ezt a kötetet tartotta az év legjobb szlovákiai magyar irodalmi alkotásának.

Gadag József
Gadag József

Gazdag József egy bő évtized után most egy újabb kötetet tett le az asztalra, az Egy futballfüggő naplójából címűt. Noha ennek a könyvnek a világra jötte a pozsonyi Új Szóval függ össze – ugyanis a szerző volt e napilap Focitipp mellékletének a megalapítója és tíz éven át főszerkesztője, melybe olyan vezércikkeket írt, amelyek a filozófiai kisesszé, az egyperces novella, a lírai önvallomásos próza műfaji sajátosságaiból építkezik – legelőször mégis a szülővárosa, Kassa olvasóinak mutatta be. Nyilván nem volt véletlen sem az időpont, sem a színhely kiválasztása. Mivel naplói révén Gazdag mesterének tekinti Márai Sándort, ezért elsősorban előtte tisztelgett azzal, hogy születésének 115. évfodulója alkalmából, a szintén a kassai nagyok panteonjába tartozó szobrászművész, Löffler Béla múzeumában találkozott kassai olvasóival. Köteles Szabolcs házigazda kérdései kapcsán – akik esetleg személyesen még nem ismerték Gazdag József habitusát – azok most a felvetett témákra élesen fogalmazó és pontos válaszokat adó fiatalemberben egy olyan karakteres egyéniséget ismerhettek meg, akinek van véleménye a világról, ráadásul érzékenyen nyitott a megismerés teljes spektrumára.

Gazdag József új kötetét is a pozsonyi Kalligram adta ki. Ez a kiadó évente 100-120 könyvet jelentet meg. Szigeti László, a kiadó tulajdonosa és igazgatója érthető módon ezért csak ritkán vesz részt egy-egy kiadványuk bemutatóján. Az, hogy Gazdag József könyvének bemutatójával kivételt tett, és még Kassára is hajlandó volt elutazni, ez önmagában is jelent valamit. Nem titok, hogy az Egy futballfüggő naplóját ő is jelentős írói teljesítménynek tartja. Portálunknak ezt nyilatkozta:

„A szerző létszemléletében látom ennek a könyvnek az értékét. A létszemlélet alatt elsősorban érzékenységet értek. Érzékenységet minden elnyomott ember iránt. Érdekes mód ez sportkönyvnek mutatja magát, de egyáltalán nem az. Ez egy bölcseleti mű! Nagyon sok mindent érint. Az a szociális szemlélet, ami áthatja ezt a művet, arra törekszik, hogy figyelmeztessen, intelmezzen minket arra, hogy a szegényeknek is kijárna a méltányosabb élet – értsd: a tisztességesebb öltöző, focipálya. Ő úgy látja a futballt, mint egy hatalmas ipart, amely milliókat termel, és ebben igaza van. Mindent, ami milliókat, milliárdokat teremt, átjárja a korrupció. Ilyen értelemben egy olyan fenomén, olyan tünet ez a könyv, amely a mai modern társadalmaknak a betegségeire mutat rá. Mindeközben rendkívül könnyen olvasható. Rendkívül jó a humora és rendkívül éles nyelven képes fogalmazni, hiszen tudja azt, hogy a társadalom csak úgy fejlődhet, és az ember önmaga csak úgy fejlődhet, ha kritikusan tekint önmagára.“

szaszák