A jelenleg közel 250 ezer lakosú Kassának a mindmáig érvényben levő területfejlesztési tervét még a múlt század hetvenes éveinek a végén dolgozták ki és fogadták el. A felgyorsult időben – a jelen és a jövő kihívásai – bizony már eléggé kikezdték Szlovákia második legnagyobb városának ezt az alapdokumentumát.

Az új területfejlesztési tervezetet az építészek már elkészítették. Ennek az egyik legfontosabb kitétele, hogy nem számolnak a város határának a kiszélesítésével. A tervezők úgy vélik, hogy  Kassa lakosainak száma a jelenlegi kataszter határain belül is 300 ezer főre növelhető. Ezt elsősorban azoknak az eddig kevésbé, vagy egyáltalán ki nem használt – úgynevezett barna területeknek – a beépítésével akarják elérni. Hasznosítani kívánják továbbá a vasútvonalak szomszédságában található földterületeket is, melyek nagyobb részén jelenleg üresen hagyott raktárépületeket, rozsdás hulladék lerakatokat, elgazosodott, megműveletlen egykori kis kerteket lehet találni, amik meglehetősen rontják is a városképet.

Minden képen a figyelem középpontjába szándékoznak állítani a városon mintegy tíz kilométer hosszúságban átfolyó Hernád folyót is. Ennek partvidékét a pihenésre, turisztikai célokra a város eddig szinte alig használta ki. A jövőben ezen is változtatni akarnak.

Hozzá kívánnak nyúlni az évek óta nem üzemelő egykori híres kassai magnezit gyár kihasználatlan területéhez is. Itt is olyan beruházások jöhetnek szóba, amik kulturális és turisztikai szempontból szolgálhatják az embereket. Jó ötletnek tűnik, hogy a Furcsa lakótelepre vezető autóút oldalain a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is olyan utat szándékoznak kiépíteni, melyek mellett parkok, játszóterek is lesznek afféle bulvárosított változatban. Nagyon fontos fejezet a városi körgyűrű megépítése, mely nagyban megkönnyíti majd  az Északi-Déli, a Keleti-Nyugati egyre növekvő gépjárműforgalom számára a mindennapokat.

Ezeket a tervezeteket az építészek a magisztrátus épületében mutatták be és a polgárok is bármelyik napon megtekinthetik – sőt elvárják tőlük, hogy június 11-ig véleményezzék is, mert minden jó ötletre nyitottak.

/szasz/