Urbán Károly felvidéki református lelkész születésének századik évfordulójára Minden tekintetben kisebbségben 1915-2015 címen egy emlékkönyvet jelentetett meg az erdélyi Partium Kiadó, melynek ünnepélyes bemutatóját vasárnap, a kassai református parókia udvarán tartották. Orémus Zoltán kassai lelkész, az Abaúj-tornai Egyházmegye esperese köszöntő beszédében egyháztörténeti szempontból is fontos dokumentumként minősítette a könyvet, mivel íróját nagyon sokan a református egyház élő lelkiismeretének nevezték.

A könyv első bemutatójának színhelyéül természetesen nem véletlenül választották Kassát. Noha a pelsőci születésű Urbán Károly a lelkészi szolgálatát Bátkában kezdte, 1950-ben a kassai gyülekezet hívta meg lelkészének. A virágzó magyar református gyülekezeti élet viszont kiváltotta a megerősödő kommunista hatalom nemtetszését.

Urbán Ákos, a lelkész fia: A legnagyobb megpróbáltatás 1953-ban volt, amikor tömve volt a kassai templom. Ennek ellenére az állam és az új egyházi vezetés letiltotta a szolgálatról. Az egyházi ügyész a következőt mondta neki: „Magának van öt gyereke, foglalkozzon a gyerekeivel, ne az anyaszentegyházzal!”

Urbán Ákos, a lelkész fia és Orémus Zoltán, esperes
Urbán Ákos, a lelkész fia és Orémus Zoltán, esperes

Orémus Zoltán, esperes: Nagyon viszontagságos időszak volt az 1950 – 1953 közötti idő. Annak ellenére, hogy akkor még egy gyülekezet volt, mind a magyarok, mind a szlovákok egyöntetűen azt szerették volna, hogy ő maradjon itt, ő legyen a kassai gyülekezet lelkipásztora. Mindazonáltal az akkori kornak bizonyos funkcióiban lévő emberei ezt nem nézték jó szemmel. Ez volt az oka annak, hogy távoznia kellett Kassáról.

Urbán Károly ezután Gömörszkároson, majd Tornalján végezte lelkészi szolgálatait. Pályáfutását 1992-ben Jókán fejezte be, ahol temetésén Balog Zoltán lelkésztársa, a mostani emberi erőforrások miniszterének édesapja vett tőle végső búcsút. A 207 oldalas emlékkötetben Balog Zoltán miniszteren kívül Erdélyi Géza és Fazekas László püspökök, továbbá Urbán Károly egyéb pályatársai, valamint olyan neves írók, mint Koncsol László és Mács József is írásaikkal adóznak a lelkészi pálya elhívatott egyéniségének. A kassai könyvbemutatón jelen voltak Urbán Károly gyermekei és a 95 esztendős özvegye, Margit asszony is. Urbán Ákos, a szép emlékezetű lelkész Hollandiában élő fia – akinek az emlékkönyv összeállítása köszönhető – az első példányt az édesanyjának adta át.

Urbán Károly emlékkönyvét – a család felajánlásából –  a püspöki hivatal minden felvidéki református parókiára egy példányban eljuttatja.

Sz.Gy.