A Kukučín utca 23 szám alatti megyei fenntartású Műszaki Szakközépiskola új tantervet létesít az enyhe mentális fogyatékkal élő tanulók számára, hogy valamilyen szinten ők is érvényesülhessenek a munkapiacon.

A projekt célja a munkanélküliek számának csökkentése, Kassa-vidék járás ugyanis a legelmaradottabb régiókhoz tartozik az országban – a munkanélküli ráta 11,5% körül mozog, legnagyobb számban romák alkotják. Közöttük sok az olyan polgár, aki már évek óta nem talál állást és csak alapiskolai végzettséggel rendelkezik. Számos esetben enyhe mentális fogyatékkal élőkről van szó, ami miatt már gyerekkorukban speciális osztályokba, illetve iskolákba kerülnek. A probléma megoldására szakközépiskolai végzettség megszerzése az egyik lehetőség. A főként marginalizált roma közösségekből származó diákok így alapvető munkavégzési ismereteket szereznének, mivel a tanterv a hagyományos manuális munkákhoz szükséges szaktudás megszerzésére fókuszál.

Az erre a célra kialakított speciális tantermekben a hátrányos helyzetű diákok egy kétéves tanterv keretében olyan tudásra tehetnek szert, amelyet építőipari, illetve fafeldolgozási és textilipari segédmunkásként hasznosíthatnak. A kezdeményezés egyedülálló az országban, ám köszönhetően az iskola eddigi eredményeinek is, kihívta az oktatásügyi minisztérium jóváhagyását.

A diákok a kétéves tanterv elvégzése után a szakvizsga megszerzéséről való bizonyítványt kapnak. Az iskola igazgatója, Ján Pituch meg van győződve arról, hogy ezek a gyerekek is jó eredményeket érhetnek el a munkájukban, ha lehetőséget kapnak rá és megfelelő oktatásban is részesülnek. Hozzátette, hogy külön figyelmet fordítanak a pedagógusok megfelelő szakképzettségére, a tantermek technikai felszereltségére, illetve arra, alkalmasak-e a diákok arra, hogy egészséges társaikkal együtt is tanulhassanak.

Rastislav Trnka megyeelnök elmondása szerint ezen diákok integrálása egy hosszan tartó és erőt próbáló folyamat, az iskolának viszont jó tapasztalatai vannak a marginalizált területekről származó roma diákok oktatásával. Meggyőződése, hogy ez az út, ami a munkanélküliség csökkenéséhez vezet. A projekt 2018. szeptember 1-jétől 2021. június 30-ig tart majd.

Forrás: Kassa megye