Teljes tisztújításra került sor december elején a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. A két hatéves ciklus letelte után a leköszönő Fazekas Lászlótól Géresi Róbert, az abaújszinai lelkipásztor veszi át a püspöki tisztséget, aki korábban püspökhelyettesként is szolgált. Az új főgondnoknak Porubán Ferencet választották.

A 2021. január 1-től hivatalba lépő Géresi Róbert püspök a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy radikális változtatásokra nincs szükség az egyházukban, de a kor új kihívásaival szembe kell nézniük. Továbbra is fontos feladatként jelölte meg a fiatalokkal való törődést, a Kárpát-medenci óvodaprogram keretében megvalósuló fejlesztéseket.
Számomra mindig is nagyon fontos volt az ifjúsági munka. Az én egyházi szocializációm is ezen keresztül történt meg. Fontos tehát – hogy miközben az oktatási intézményeink épülnek – az ifjúsági munkára is hangsúlyt fektessünk. Egyre inkább érezük a diakóniai szolgálat megerősítésének szükségét is. Ezen a területen szép sikereket értünk el, de szeretnénk a jövőben még több rászorulónak segíteni“- nyilatkozta az új püspök.

A reformátusok decemberben nemcsak püspököt, hanem a kilenc egyházmegye élére az espereseket és a zsinat tagjait is megválasztották. Portálunkon az alábbiakban mi a térségünk, tehát az Abaúj-tornai egyházmegye választási eredményeit közöljük:

Esperes:                        Orémus Zoltán /Kassa/
Egyházmegyei gondnok: Szaniszló Sándor /Komaróc/
Lelkészi főjegyző:           Varga Zoltán /Szádalmás/
Világi főjegyző:               Icso Béla /Barka/

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Molnár Árpád /Szepsi/
Orémus Zoltán /Kassa/
Parti Tibor /Szeszta/

Zsinati világi rendes képviselő:
Demeter Ibos Henrietta /Kuntapolca/
Icso Béla /Barka/
Szaniszló Sándor /Komaróc/
/sz/