II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosó társainak kassai újratemetése 115. évfordulója alkalmából a kassai Henszlmann Imre Történelmi Társaság a Rovás Polgári Társulással együttműködve 2021. október 4-én, hétfőn 16.30 órai kezdettel figyelmet érdemlő kiállítást nyit a MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában, az Erzsébet utca 42 szám alatt.

Mint az ismeretes a rodostói száműzetésben lévő fejedelem 1735. április 8-án halt meg. A kívánságának megfelelően édesanyja, Zrínyi Ilona mellé temették el Konstantinápolyban, a galatai jezsuita templomban. A bebalzsamozott szíve pedig a Párizshoz közeli Grosbois-ba került. Azért oda, mert a szabadságharc leverése után menedéket kapott a francia udvarban és ezért a haláláig a szívében őrizte a hely és a francia nép iránti szeretetét.

Hogy a szabadságharcos fejedelem hamvai végre hazai földbe kerülhessenek erre az osztrák-magyar politikai kiegyezésig várni kellett. 
II. Rákóczi Ferenc, továbbá a fia -József, édesanyja – Zrínyi Ilona, valamint Sibrik Miklós ezredes kapitány és udvarmester, Esterházy Antal tábornok, gróf Bercsényi Miklós és második felesége, Csáky Krisztina, a kassai főkapitány leányának hamvait országos gyászünnepség keretében 1906. október 29-én a Kassai Dóm altemplomában helyezték örök nyugalomra. 
A Kassai Hírlap másnapi számában így reagált az eseményre: „Búcsújáróhely a ma naptól fogva Kassa városa, ide fog zarándokolni az ország legtávolabbi vidékének lakója, mert magyar nyugodtan meg nem halhat, ha szent hamvid előtt hódolatát ki nem fejezte.“ Nos, a hírlap jóslata megvalósulni látszik, hiszen a székesegyház altemplomában II. Rákóczi Ferenc szarkofágjára napjainkban is sok új virágcsokor és koszorú kerül.

/sz/