Új fejezet kezdődhet a Tornai vár alatt meghúzódó nagy múltú község Torna történetében, ugyanis a kassai Kukučin utcai Szakközépiskola kihelyezett osztályt nyithat itt ez év szeptemberétől. A középiskolák fenntartó szerve, a Kassa Megyei Önkormányzat erről a legutóbbi ülésén már döntött is, eleget téve ezáltal Oravecz Attila Torna polgármestere kérésének.

A közel négyezer lakosú Tornán jelentős részarányban roma családok élnek, melyek nagy részének szociális helyzete eddig nem tette lehetővé, hogy a gyerekeiket középiskolában tanítathassák. A tornai önkormányzat tud olyan épületet biztosítani erre a célra, melyben 12 elsős fiú az építészeti, 12 elsős lány pedig a konfekció készítési szakon kezdheti meg tanulmányait. Kassán a Kukučin utcán székelő szakközépiskola rendelkezik olyan felhatalmazásokkal és szakmai háttérrel, mely feljogosítja őket a mentálisan veszélyeztetett fiatalok felkarolására és szakmai képzésükre. Kassán kívül már Magyarbődön, Kecerpeklényben, Hernádszentisvánon, Hernádcsányban, Kozmán, Szaláncon, Dregnyőben, Nagyidán és Polhorahegyen is működtetnek kihelyezett osztályokat. Előkészítették a tornai megnyitását is, de ehhez még kell az oktatási minisztérium engedélye.

/sz/