A kassai köztemetőben építkezési munkálatok miatt a múlt év júliusától kezdve felfüggesztették a temetkezési szertartások végzését. Ezek megtartását a kassai krematóriumban, vagy a közeli szomszéd városrész – Bárca halottasházában végezhették el.

Április 16-tól kezdve újra megnyitották a kassai köztemetőt, ami azt jelenti, hogy akik elhunyt szerettüket itt akarják örök nyugalomra elhelyezni, azok azt megtehetik, és itt tarthatják meg az ehhez kapcsolódó szertartást is.

A kassai köztemető április végéig naponta 7:00 órától 17.00 óráig látogatható. A nyitvatartási idő májustól a nyári rezsim szerint meghosszabbodik – azaz 20:00 óráig tart.

/sz/