A hulladék szállítással és -kezeléssel foglalkozó kassai Kosit cég a jövőben 150 millió eurót fektetne a hulladékfeldolgozás modernizációjába. A legnagyobb összeget az új, Bárca városrészbeli A hulladék energetikai felhasználására szánt létesítmény gépsorára szeretnék fordítani.

A cég vezérigazgatója, Marián Christenko elmondása szerint az elmúlt 10 évben több mint 62 millió eurót invesztáltak a hulladékfeldolgozás modernizációjába, aminek kétharmadát éppen ez a létesítmény nyelte el. Az új gépsor az 1991-ből származó K1 gépsort fogja majd fokozatosan felváltani. A pénzforrások további részei pedig a többi olyan berendezés felé fognak irányulni, melyek segítségével a cég a az újrahasznosítás nagyobb mértékét szeretné elérni. Ez magába foglalja például a konyhai hulladék feldolgozására szolgáló berendezést, valamint egy olyanét is, amely újraválogatja a hulladékot annak energetikai felhasználása előtt.

Mindezen kívül az üzemi beruházásokkal is számolnak, amelyeket fokozatosan fognak megvalósítani, ez főképpen a járműállomány és azon eszközök modernizációját jelenti, amelyek a hulladék gyűjtésére és szállítására szolgálnak.

A Kosit egyben a TEKO-val együttműködve a város háztartásainak fűtéséhez is hozzájárul, mindezt a hulladék energetikai felhasználásával. Ez évente megközelítőleg 2400 lakás kifűtését jelenti, ezt a számot viszont egy közösen aláírt memorandum alapján a jelenlegi háromszorosára növelnék. A cég ambíciói közé tartozik, hogy tehermentesítse a kassai lakosokat a földgáz jövőbeli árának emelkedése alól, tekintve, hogy a hulladékból nyert hő olcsóbb.

A hulladék ilyen formájú felhasználásával a kassai magisztrátus is egyetért. Marcel Čop igazgató szerint a hulladékból nyert hő, valamint a tervezett györkei geotermikus forrás távfűtésre való rákapcsolása és más megújuló energiaforrások mind hozzájárulnak a város környezetének egészségesebbé tételéhez.

Forrás: Korzár Košice