A gótikus építészet kassai remeke, a Szent Erzsébet Dóm noha már hosszú évek óta a nemzeti védett örökség kategóriájába tartozik, de erről az égi madarak – főleg a galambok számunkra érthető módon semmit nem tudnak, és éppen ezért az ösztöneik szerint ők is igyekeznek a saját céljaikra használni ezt a szakrális épületet.

Főleg a süvegboltozatokat és azokat a szellőzést szolgáló nyílásokat találták meg, amelyeken a padlástérbe is bejutottak. Ezekben a nyílásokban és más különböző felső terekben összegyűlt ürülék viszont mostanra már szükségessé tette a halaszthatatlan beavatkozást. Tomáš Harbuľák kurátor tájékoztatása szerint a munkálatokat a kulturális minisztériumtól erre a célra kapott 18.500 eurós projektnek köszönhetően ezekben a napokban már el is kezdték. Mint mondotta ez már azért is halaszthatatlan volt, mert a szóban forgó veszélyes biológiai anyag helyenként már a misék alatt és a turista csoportok látogatása alatt is behullott. Most tehát arra törekszenek, hogy kitisztítsák és fertőtlenítsék a bepiszkított felületeket és a tetőzet nyílásait a madaraktól drót védőhálóval lássák el.

/sz/