Három új olyan munkáltatóval bővült a tavalyi nyolcas létszám, akik a kassai kerületben dolgoznak és a tavalyi tanévben lehetőséget adtak a szakközépiskola diákjainak szakgyakorlatához. A 2015/16-os tanévben az intézmény bekapcsolódott a kettős oktatás rendszerébe az autójavítás tanulmányi szakban.

Az iskola négy szakon biztosítja ezt a képzést – szerelő, villanyszerelő, karosszériátjavító és fényező, melyek számára az első évfolyam közös. A leszerződött  munkáltatók 25 diákot választottak ki az autószerelő szakon. 24-en sikeresen elvégezték az első évfolyamot.  Jozef Eperješi iskolaigaugató szerint a legnagyobb különbséget a kettős oktatásban résztvevő diákok és a többi tanuló között a piacon való elhelyezkedéskor lesz észlelhető. A program sikere a tanulmányi eredeményeken és a hiányzási szám csökkenésén valamint a dikákok viselkedésének javulásán már megmutatkozott. A tavalyi évvel szembeni változás az, hogy lehetőség volt az egyes tanulmányi szakokon aszerint válogatni, hogy milyen munkaerőre lesz a jövőben szükség. Most kevesebben tanulnak ilyen formában, nőttek a munkáltató feltételei is. A kiválasztott tanulóknak már most meg kell felelniük annak az elképzelésnek, amit a munkáltató a jövőbeli alkalmazottairól alkotott.

Az új tanévben 12 szerelőjelölt, 3 elektronikát és 1 karosszériajavítást tanuló diák valamint 2 tanuló a lakkozó szakról kapcsolódott be az oktatási rendszerbe. Az intézménynek a tavalyi iskolaév óta ezekkel a cégekkel van szerződése:

 • Automobilové opravovne MV SR a.s., Priemyselná 1, 040 01 Košice
 • Auto – Gabriel, s.r.o., Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice – Barca
 • Tempus – Car, s.r.o. , Rastislavova 110, 040 01 Košice
 • Tempus – Trans, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice
 • FRANCE TECH, s.r.o., Rozvojova 1, 040 11 Košice

Három munkáltató a második évfolyamosokkal folytatja a munkát:

 • AUTOLUX Košice, s.r.o., Cintorínska 7, 040 01 Košice – druháci
 • MOTOR – CAR  Košice, s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice
 • DPMK a.s. Košice, Bardejovská 6, 043 29 Košice

Az idén a következő javító műhelyek írták alá az együttműködést a szakközépiskolával:

 • AUTO – VALAS s.r.o., Pri prachárni 7, 040 11 Košice-Juh,
 • AUTO – IMPEX, spol. s.r.o., , 821 07  Bratislava II, Prevádzka Sadová 11,  052 01 Spišská Nová Ves,
 • SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Senec 903 01 „, Prevádzka  v Ličartovciach č.283, okr. Prešov,
 • WINKLER, s.r.o., Lastomírska 161, 071 01 Michalovce

A szerződések öt évig érvényesek és minden társaság maga szabja meg kritériumait kapacitásukhoz megfelelően. A szakképzés modernizált termekben és segédeszközökkel történik, az új technológiák kihasználásával. Mindez szakképzett emberek felügyelésében és egyéni oktatási formában. A diákok  a magasabb évfolyamokban specializálódanak, de az arány 60% gyakorlat 40% elmélet már az első osztályban jelen van.

A fiatalokat a lehető legjobban akarjuk felkészíteni a munkapiacra. Főleg olyan szakmákra érvényes ez, melyek sikerélményt feltöltődést és fejlődést jelentenek. Fontos, hogy a diákok megértsék és tudatosítsák, hogy minden lépést annak érdekében teszünk, hogy egy olyan kondícióba kerüljenek, mely lehetővé teszi a kényelmes életvitelt.­ –mondja  Zdenko Trebuľa, Kassa kerületi önkormányzatának elnöke.

A középfokú szakképzés fejlesztéséről szóló projektet az iskolaügyi minisztérium  irányítja.