1644 húsvétján I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és felesége, Lórántffy Zsuzsanna alakította meg a kassai református gyülekezetet. A templomot 1810-ben szentelték fel. A császári fegyverraktárból átépítéssel alakították ki, 1805-1810-ben. 1853-ban új homlokzattal és egy 27 méter magas toronnyal látták el. A torony csúcsára – a városi tanács ajándékából – feltették az 1589-ből való érckakast, amely egykor a protestáns kézre jutott dóm tornyán állt.

A református templom
A Főutcáról nézve
Konfirmáció a templomban
Konfirmáció a templomban

Munkátsy József építőmester, egyházi presbiter anyagi támogatásával 1895-ben a templom tornyát 40 máter magasra emelték. A templom legértékesebb műkincsei közé tartozik Nonnert Pál ötvösmester fedeles kannája 1662-ből és az ezüst fedeles kancsó 1685-ből, továbbá az I. Rákóczi György által ajándékozott tányér, valamint az 1644-ből származó úrasztalterítő a Lórántffy-címerrel.