/Fő utca 81./

A palotát Andrássy Dénes gróf építtette 1899-ben. Korábban ennek a helyén állt Andrássy Gyulának, az 1867-es kiegyezés utáni Magyarország első miniszterelnökének egyemeletes szülőháza.
Az épület az Andrássyaktól később a gróf Széchényi-család, majd Maldeghen Lajos német birodalmi gróf tulajdonába került.
A múlt században a palota földszinti részén Kassa legkedveltebb kávéháza működött. Magas-tátrai pihenését megszakítva, 1910 szeptemberében Ady Endre Kassára utazva itt érdeklődött a város színházi életéről és sajtójáról. Adynak ez volt az egyetlen kassai útja.
A kávéház helyén most cukrászda található.