Kassán a Szakkay József Szakközépiskolától az internet segítségével a mi hírportálunkon is ebben az időpontban vesznek búcsút azok a diákok, akik 2016-2020 között a műszaki líceum, a mechatronikai és a kereskedelmi akadémia osztályaiban készültek az értettségire.

 

Üzenet a ballagóknak

Üzenem minden fiúnak és lánynak, aki ma útra készen áll, hogy elhagyja az iskolát, amelynek diákja volt – üzenem, hogy most, a búcsú pillanatában igen nehéz megszólalnom, mert – ahogy mondani szokás – az egyik szemem sír, a másik meg nevet.

Örülök, hogy láttalak felnőni benneteket, tanúja voltam sikereiteknek és eredményeiteknek, hogy a szemem láttára váltatok gyermekből felnőtté.

De szomorkodom is, hiszen minden búcsúzás nehéz, mert el kell válni azoktól, akik négy éven át részesei voltak az életünknek, akiknek gondjai és kudarcai nekünk is fájtak, akiknek csínytevésein bosszankodtunk, de titokban mosolyogtunk is – szóval: akik négy évig a mi gyermekeink voltak.

Üzenem, hogy bár mi, pedagógusok minden tanév végén búcsúzkodunk, az emlékek bennünk élnek, és láthatatlan kötelékként összekötnek minket egykori diákjainkkal.

Üzenem, hogy helytállni és hűségesnek maradni a család, a barátok vagy a szülőföld iránt igen nehéz, de útravalóul tolmácsolom nektek Wass Albert költő örök érvényű üzenetét: „A víz szalad, de a kő marad, a kő marad!”

Ha van elég erőtök, hogy ellenálljatok a világ veszélyes csábításainak, a káros szenvedélyeknek, és társaitokat is erre biztatjátok,

  • ha mindnyájan tudatosítjátok, hogy a világ, amelyben élünk, közös otthonunk, amire vigyázni kell,
  • ha nem mentek el közömbösen védtelen és kiszolgáltatott társaitok mellett – akkor bátran elmondhatjátok, összegezve az elmúlt esztendők tanulságait:

ti is tettetek valamit azért, hogy jobb legyen a világ.

És üzenem mindenkinek: szülőnek és diáknak, tanárnak és nevelőnek, hogy csak a jóság és emberség az, amivel tartalmasabbá tehetjük a magunk, és könnyebbé a mások életét.

Üzenem a ballagóknak, hogy bárhová is sodorja őket a sors, a régi iskolájuk, mint a jó anya, mindig visszavárja gyermekeit.  Mert a víz szalad, de a kő marad, a kő marad!

Ing. Matej Éva
az iskola igazgatója

 

Kedves diákok!

Voltak köztetek olyanok, akik a 4 év során nagyon jó, sőt kitűnő munkát végeztek. Példás magaviselettel, szorgalommal tettetek eleget kötelességeiteknek, és amellett mindig kezdeményezően és rendkívül tevékenyen vettétek ki részeteket a tanításon kívüli munkából. Ezért igazgatói dicséretben részesítem:

Bodor Leventét, Beke Tamást, Grbálik Biankát, Kocai Angelikát, Kosztyu Fannyt, Popovics Boglárkát, Porubský Antóniát és Štefán Norbertet

 Tudatában vagyunk annak, hogy ezen eredményekhez Önök, kedves Szülők is hozzájárultak, ezért köszönetemet fejezem ki a nevelőmunkánkban nyújtott segítségért.

***

Az igazgatói dicséretben részesített tanulók közül választottuk ki azokat, akik még ennél is többre érdemesek és a jók között a legjobbak.

Az egykori iparisták körében jól ismert Veres József és Veres Angéla neve, akik hosszú évtizedeken keresztül voltak az iskola tanárai. Életük összefonódott az intézet mindennapjaival, sokoldalú személyiségük, emberségük meghatározó volt az iskola tevékenységében, emberformáló munkájában.

A Szülők Szövetsége választmányának javaslatára az igazgatóság, a tanári kar és szülők úgy döntöttek, hogy emlékükre minden tanévben egy-egy végzős növendéket, akik a legkiemelkedőbb sikereket érték el a tanulásban és az iskola érdekében kifejtett munkában Veres József ill. Veres Angéla éremmel tünteti ki és pénzjutalomban részesíti. A tanulókat az osztályfőnök javaslata alapján a tanári kar választja ki az igazgatói dicséretben részesített végzős növendékek közül.

Veres József érmet először 1989-ben adtunk át a legjobb iparistának, Veres Angéla érmet pedig először 1998-ban kapott a Kereskedelmi Akadémia legjobb végzős növendéke.

Az Ipariskola negyedikes tanulói közül az idén Veres József díjat kap Porubský Antónia  4.C osztályos tanuló.

A Kereskedelmi Akadémia végzősei közül pedig Veres Angéla díjat kap Kosztyu Fanny 4.C osztályos tanuló.

Tizenkét évvel ezelőtt a nagy múltú kassai Ipariskolában szakmai téren jelentős változás történt. Megszüntettük a külön elektrotechnikai és gépész szakokat és a modern kor követelményeinek eleget téve elindítottuk a két ágazatot egyesítő mechatronikai irányzatot. Ennek tiszteletére a szakmai munkaközösség oktatói díjat alapítottak Pro mechatronika címen. Ezúttal a díjat Beke Tamás kapja.

Az idén tizenegyedszer adjuk át a kereskedelmi akadémia szakmai díját. Ezt a szakmai díjat az iskola közgazdász tanárai ajánlják fel a kereskedelmi akadémia legügyesebb végzős diákjának Popovics Boglárkának.

Hatodszor kerül sor a Pro Lyceum díj átadására, amelyet a szaktantárgyakat tanító tanárok ítélnek oda. Ezt a díjat az éven Štefán Norbert veheti át.

A ballagó növendékek között van olyan, akik munkájával és versenyeken való részvételével öregbítették az iskola hírnevét. Ezért különdíjban részesül Bodor Levente.

Az éven hatodszor kerül sor a Kassai Iparista klub díjának átadására. Ezt a díjat az éven Ádám Csaba veheti át.

A 2004/2005-ös tanévben iskolánk magyar szakos tanárai – Duncsák Mária, Hlavács Mária, Kováts Miklós és Molnár László – műveltségi díjat alapítottak „Arany alma, Csengő barack, Szóló Szőlő” néven. E három mesebeli gyümölcs szimbolikus jelentést hordoz. Az Arany alma tudást, a Csengő barack a csengő-bongó rímeket, vagyis a költészetet, a Szóló szőlő pedig az igényes, választékos, szép magyar beszédet jelképezi. A díjat mindig az a diák kapja, aki az adott tanévben a legtöbbet tett a kultúráért az iskolában – versenyeken szerepelt, írásbeli munkát készített egy előre megadott témára stb. A bírálóbizottság tagjai az iskola mindenkori magyartanárai. Az idén ezt a díjat Szászi Gábor Szindbád kapja.