A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola április 7-9-én tartja a jövendőbeli kis elsősök beíratását, amelyre az idén csak elektronikus formában van lehetőség. A beiratkozáshoz kitöltendő nyomtatványok az iskola honlapján érhetők el.

A nagycsoportos óvodásoknak az év folyamán nem volt lehetőségük részt venni az iskolakóstolgató programban, és a szülők sem ismerkedhettek meg személyesen az intézménnyel. A járványügyi intézkedések ellenére azonban a szülők és a jövendő kis elsősök mégiscsak bepillantást nyerhetnek az iskolában zajló tanításba, és egyéb tevékenységekbe egy promóciós videó segítségével, amely „Nyílt nap az iskola alsó tagozatán” címen szintén elérhető az iskola honlapján és értékes információkkal szolgál annak eldöntéséhez, hogy miért érdemes a gyerekeknek a Máraiba járni. A videóban az egyik igazgatóhelyettes, Sirilló Eszter bemutatja az iskolát, az öltözőktől kezdve a tantermekig, az igazgatónőt, a tanítónőket, nevelőnőket, sőt még az iskola pszichológusát is.

Csurkó Éva, az iskola igazgatója elmondta, hogy a Márai egy generációs iskola, hisz sok leendő elsősnek már a szülei is ide jártak, sőt sok esetben már a szülők szülei is itt koptatták a padot.

Hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás fontosságát és az általános iskola meghatározó szerepét a gyerekek személyiségfejlődésében. Kifejtette, hogy intézményünk az igényességre törekszik, mindamellett biztosítja a családias légkört, ami rohanó világunkban mindig egy biztos pontot kínál diákjai számára. Ecsetelte iskolánk technikai és szakmai felkészültségét, szakköreit, nyelvtanulási lehetőségeit és bemutatta sikeres tehetséggondozó programját.

Sok szeretettel várja a Márai leendő elsőseit!

TM