Nagy nap volt április 3-a a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola jövendőbeli elsősei számára. Barátságos, szeretetteljes légkör fogadta a Žižka utcai magyar óvoda és a Szádellő utcai szlovák óvoda magyar osztályának nagycsoportosait az ünnepélyes beiratkozáson.

A nagycsoportos ovisok otthonosan mozogtak az intézményben, hisz az iskolanyitogató – beszoktatási programsorozatban már megismerkedtek az iskola működésével, a leendő tanító nénikkel.

Iskolánk igazgatója, Csurkó Éva sok szeretettel köszöntötte a szülőket, nagyszülőket és az ovisokat, majd megköszönte a bizalmat, hogy a szülők gyermekeik számára Kassa egyetlen magyar tanítási nyelvű alapiskoláját választották. Elmondta, hogy az intézmény méltó névadójához, Márai Sándorhoz. Magas szintű oktatást, biztos alapokat, korszerű, interaktív táblával felszerelt tantermeket, szakkörök bőséges kínálatát, napközi otthont, tehetségfejlesztést, gyermekközpontúságot, családias hangulatot, nyugodt légkört biztosít a gyerekek számára. Az igazgató nem utolsó sorban hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás fontosságát, mert a biztos tudást a gyerek csak anyanyelvén szerzi meg.

Majd a kis elsősök ízelítőt adtak eddigi tudományukból: írtak, olvastak, sőt még három nyelven is szavaltak, énekeltek és játszottak. Ezután az óvodások mutatkoztak be egy rövid kultúrműsorral.

Amíg a szülők elintézték a beiratkozással kapcsolatos formális teendőiket, addig a gyerekek ötpróbáztak a tanító nénikkel.

A Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolába 19 gyerek iratkozott be.

Tóth Mónika