Az emberi mivoltunk sokszínűsége ellenére a létezésünk értelméről Petőfi Sándor és Arany János áldott költői lelkülettel olyan gondolatokat tudott megfogalmazni melyek befogadására – ha nyitott lélekkel közelítünk hozzájuk – a felismerés örömének olyan tartományait képesek megnyitni, mint amit semmi más. Minderről  mindazok meg is győződhettek, akik 2023. június 4-én, vasárnap délután Kassán a Löffer Béla Múzeum kertjében részt vettek Tóth Péter Lóránt  Pro Cultura Hungarica-díjas versvándor több, mint egy órás irodalmi stand up előadásán, melynek során ihletett módon 200 évvel ezelőttre vitt vissza az időben – felelevenítve a magyar líra mindmáig két legnagyobb egyéniségének: Petőfi Sándornak és Arany Jánosnak a barátságát, egymásra hatásuk következményeit – mindezt pedig olyan szellemi és előadóművészeti szinten, hogy a közönség vele együtt lélegzett. 

Telitalálatnak tartom a rendezvény helyszínének megválasztását is. Mint az ismeretes, Löffler Béla szobrászművész még a halála előtt úgy rendelkezett, hogy teljes életművét, gyűjteményeit Kassa óvárosára hagyja, amiért cserébe csak annyit kért, hogy a létesítendő múzeumban a fiatal képzőművészeknek is teremtsenek bemutatkozási lehetőséget és a kortárs művészet egyéb műfajainak képviselői előtt is nyissanak kaput. Hanesz Angelika, a Csemadok Kassa Városi Választmányának az elnöke az utóbbi időben már sok nívós rendezvény létrehozásával újra megszerettette a kassai magyarságnak ezt a kulturális szervezetét. Az ő ötlete volt, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából ezt a vasárnap délutáni műsort a Löffler Múzeum kertjében rendezzék meg. Rácz Noémi a múzeum igazgatónője is örült a megkeresésnek, és az is valószínű lehet, hogy az égi mezők magasságából Löffler Béla szobrászművész és a felesége Klárika asszony is örült Tóth Péter Lóránt előadásának és a kassai közönség reagálásának. Ezen a vasárnap délutánon velünk volt a múlt a jelen és a jövendő. Köszönet érte!

/szaszák/