A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatósága az intézményben folyó oktató – nevelő munkán kívül nagy gondot fordít az épület folyamatos felújítására és korszerűsítésére is.

„Ahhoz, hogy az iskola tartani tudja nívóját, valamint a diákok és tanáraik a legjobb teljesítményt hozzák ki magukból, biztosítani kell a megfelelő környezetet és az optimális oktatási feltételeket. Nem vitás, hogy ehhez elő kell teremteni a pénzforrást. Ebben a tanévben a legégetőbb probléma volt a kémia-, és a biológia – szaktantermek, valamint a vészkijárat felújítása. A természettudományi szaktantermek rehabilitálásához mind a Bethlen Gábor Alapítvány, mind a megyei önkormányzat, mind a szülői szövetség is hozzájárult. A költségekhez a Bethlen Alapítvány 29 ezer euróval, a megyei fenntartó közel 13 ezer euróval, és az iskola szülői szövetsége 3 ezer euróval járult hozzá. A vészkijárat rekonstrukciójához a megyei önkormányzattól 58 ezer eurós támogatást kaptunk.” – tette hozzá Csurkó Éva iskolaigazgató.

Nem sokkal a tanév kezdetével párhuzamosan megindultak a felújítási és a korszerűsítési munkálatok. A két szaktanterem elavult volt. Harminc éves berendezése, energetikai hálózata megérett a cserére, és a biztonsági követelményeknek sem felelt már meg. Most teljes körűen sikerült kicserélni a két tanterem gáz,- víz- és villany-hálózatát, valamint a páraelszívóját, és mindkét osztály új sötétítő rolókat is kapott.

Kicserélődött a biológia szaktanterem teljes berendezése is. A tanárok és diákjaik új demonstrációs padnak, tanári- és diák- padoknak, székeknek, valamint az új burkolatnak is örülhetnek, ezen kívül a modern páraelszívós vegyszertároló pedig elengedhetetlen a diákok és a tanárok egészségvédelme szempontjából.

A kémia szaktanterem elavult berendezését korszerű, tanulási kísérletezésre alkalmas gázkivezetéssel, folyóvizes mosogatással ellátott munkapadok váltották fel.

A 2016 őszén a biztonságot jelentő vészkijárat is rekonstrukció alá került, ami statikai hibák miatt nem funkcionált és le volt zárva az utóbbi 4 éven keresztül. Ezen hibák elhárításával végre a vészkijárat is megfelel a legújabb biztonsági előírásoknak.

A tanév első felének a végére már elkészültek és átadásra kerültek az iskola vadonatúj szaktantermei és a máraisok már esztétikusabb, biztonságosabb és energetikailag hatékonyabb környezetben tanulhatnak, ami biztosítja a színvonalas oktató-nevelő munkát.

Tóth Mónika