A Csemadok Kassai Városi Választmánya kegyelettel emlékezik Gyüre Lajosra születésének 90. évfordulóján.

Gyüre Lajos költő, író, színműíró, irodalomtörténész, tanár 1931. március 20-án született az Ung-vidéki Mokcsakerészen, majd miután 1955-ben leérettségizett a kassai Magyar Tannyelvű Ipariskolában, vasgyári kazán-kovácsként dolgozott. A Pozsonyi Pedagógiai Főiskola elvégzése után – kis kitérővel – haláláig Kassán élt.

A kassai magyar kultúra terén kifejtett széles körű tevékenységét mindvégig a sokrétűség jellemezte. Nyugdíjazásáig magyar-történelem szakos tanár, 1986 és 1990 között a kassai Thália Színház vezetője és dramaturgja volt. Tevékenyen alkotó íróként, újságíróként és pedagógusként segítette a Csemadok munkáját is, állandó résztvevője volt a Kazinczy Napok rendezvényeinek, haláláig szívén viselve a város magyar közösségének sorsát.