A szívmegállás még nem azonos a szívhalállal, de a gyors beavatkozás hiánya mégis azt eredményezheti. Az orvostudománynak köszönhetően a defibrillátor feltalálásával és annak alkalmazásával viszont ma már életeket lehet megmenteni. Sajnos, Szlovákia keleti részében ennek ellenére még mindig nagyon kevés helyen áll a rászorulók rendelkezésére ez az eszköz. A Kassa Megyei Önkormányzat az elődök mulasztásait most igyekszik behozni. Rastislav Trnka a megye elnöke mielőtt a rozsnyói Amália -Jasanima-, valamint a Subsidia szociális otthonokba és a Tőketerebesi Lumen és a Rákóci Ondava szociális otthonokba a napokban átadta  volna a még tavaly megvásárolt négy új defibrillátort a sajtóközleményében le is szögezte, hogy míg a nagyszombati megyében 270, az eperjesi megyében 250 defibrillátort helyeztek eddig ki, a kassaiban csak 120-at. Emlékeztetett arra is, hogy Portugáliában például a tömblakások minden második emeletén is van defibrillátor. Kassa Megye a Önkéntesi Központtal együttműködve változtatni akar ezen a tarthatatlan helyzeten. Rövid időn belül a Prakfalván az Idea -, Nagymihályban pedig az Anima Szociális Központba is kihelyeznek  defibrillátorokat. Ezek kezelése a laikusok számára is egyszerű. Fontos kiemelni, hogy az utasítások nem csak szlovák-, hanem magyar nyelven is elérhetők.

/sz/