A Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás nyertes pályázatának köszönhetően a kassai magyar alapiskolába is megérkeztek a  LEGO Matek és – Robot oktatási csomagok.

A Lego Matek eszközcsomagot a világhírű Lego cég oktatási ügyosztálya fejlesztett ki az 5 -7 éves korosztálynak, a Robotot pedig a nagyobb gyerekeknek.Ez egy új kezdeményezés a matematikatanulásban, amely gyakorlati játéktevékenységen alapul – a gyerekek a Lego elemeket használva játékos módon fedezhetik fel a matematikát. A program hatékonyan fejleszti a tanulók matematikai problémamegoldó kompetenciáját, de szókincsét, olvasási készségét és beszédkészségét is. Ezt a csomagot az első és a második osztály vehette birtokba Gyarmathy Andrea és Tóth Erzsébet osztályfőnökök irányításával. A gyerekek szeptembertől a matematika órák alatt és szakköri tevékenységben dolgoztak a Lego Matek eszközcsomaggal, ezért május 17-én sor kerülhetett az oktatási program bemutatására.

Csurkó Éva igazgató asszony köszöntötte a megjelent vendégeket – a Via Carpatia igazgató asszonyát, Dr. Orbán Máté Juliannát és kollégáit, és az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola, valamint a Buzitai Alapiskola igazgatóját és pedagógus kollégáit. Majd a kulturális műsor következett, ahol először Ádám Eszter negyedikes tanuló szavalata hangzott el, majd a Kicsinyek Kórusa mutatkozott be Velkey Mária vezetésével és az alsó tagozat néptánc csoportja Varró Csilla irányításával.

A szakmai nap első részében a LEGO Matek bemutató órát Tóth Erzsébet tartotta az első osztályban.  Két gyerek használt egy Lego csomagot és órára lebontott feladatlapon keresztül lépésről lépésre leírva interaktív láblán, egy e célra létrehozott software segítségével kivetítették az egyes lépéseket. Rövid szünet után újabb bemutató órára került sor. Rozenfeld Tünde tanárnő a kilencedikesek közreműködésével a robottechnika és a programozás lehetőségeibe nyújtott betekintést. A gyerekek bemutatták ismereteiket a már elsajátított témakörökből – mind elméleti, mind gyakorlati téren. Előadásuk végén a „Királylány szabadítás” című látványos és izgalmas projektjükkel elnyerték mindenki tetszését.

A bemutató órák után az intézményvezetők és kollégáik szakmai megbeszélésen vettek részt.

Az iskola igazgatónője megköszönte a Tóth Erzsébetnek, Rozenfeld Tündének és a gyerekeknek a látványos és tanulságos bemutató órákat, valamint Gyarmathy Andreának – a rendezvény háziasszonyának közreműködését.

Tóth Mónika