Úgy tűnik, hogy átmeneti visszaesés után megújult erővel töltődött fel a Kassai Magyarok Fóruma. Ennek azért lehet örülni, mert Hanesz Zoltán elnök vezetésével a Thália Színház Márai Stúdiójában megrendezett találkozón ezúttal már nem csak a kassai magyar kulturális és oktatási intézmények, valamint a civil szervezetek számára teremtettek bemutatkozási lehetőséget, hanem Jogok és lehetőségek címen előadásra kérték fel Tokár Gézát, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szóvivőjét is, aki a nemzeti kisebbségek kultúrájának finanszírozásáról hozott friss törvényt értelmezte és fogalmazta meg aggályait. /Erről többet holnap a vele készített interjúnkban olvashatnak majd a portálunkon./

A joghoz és a lehetőségekhez kapcsolódik az a hézagpótló felmérés is, melyet a magyar nyelvhasználat kassai helyzetéről készített a Kassai Magyarok Fóruma. Ennek legfőbb tudnivalóit portálunknak Köteles Szabolcs az alábbiakban így foglalta össze:

Mit tudtunk meg magunkról?

A Kassai Magyarok Fóruma 2017. március 6. – április 26. között nyelvhasználati felmérést végzett Kassán a magyarul beszélők körében. Összesen 758 darab kérdőív érkezett be.

Az eredmények alapos elemzése még hosszú időt fog igénybe venni, de mi az amit, így első ránézésre megtudtunk magunkról? Lássuk!

Azoknak az embereknek, akik magyarul beszélnek Kassán, túlnyomó részben magyar az anyanyelvük. Azért érdekes, hogy vannak néhányan, akik két anyanyelvűnek valják magukat.

A Kassán magyarul beszélő emberek azon része, aki nem Kassán született, túlnyomórészt Kelet-Szlovákiából költözött a városba.

A kassai magyarok saját bevallásuk szerint nagyon jól beszélnek magyarul, de a szlováknál már csak 25% jelölte a legmagasabb szintet.

A kassai magyarok 37%-a szinte egész nap magyarul létezik. 27, 5 %-uk több mint 60%-ban használja a magyar nyelvet. 23,6%-a az itteni magyarul beszélőknek körülbelül fele-fele arányban használja a magyart, míg a maradék 11,9% embernél másik nyelv használata dominál.  A nők gyakrabban beszélnek magyarul, mint a férfiak. Legkevesebbet a 27-50 éves korosztály beszél magyarul.

Egy átlagos napon, összesen 2,3 órát nézünk TV-t, videót, ebből 1,6 órát magyarul. Összesen 2,6 órát hallgatunk rádiót vagy zenét, ebből 1,3 órát magyarul. Összesen 1,7 órát olvasunk könyvet, újságot, internetes híreket, ebből 1,1 órát magyarul.

A kassai magyaroknak saját értékelésük alapján nem gond megszólalni magyarul, szlovákok társaságában sem. Az 50 év felettiek a legbátrabbak, míg ez leginkább a 26 éven aluliaknak jelent problémát.

A válaszadók Kassán sorrendben a következő helyeken beszélnek leggyakrabban magyarul: otthon, barátoknál, közterületen, színházban vagy egyesületek helyiségeiben, munkahelyen.  Bár ezek az eredmények minden szegmensben nagyon hasonlóak, azért, az érdekes, hogy a férfiaknál a vendéglátóhely előkelőbb helyen szerepel a listán, mint a templom, míg a nőknél fordított a helyzet. A fiataloknál érthető módon az oktatási intézményekben történő nyelvhasználat ért el az átlagnál magasabb szintet.

A felmérés szerint, aránylag gyakran kapunk baráti visszajelzést a szlovákok részéről, és aránylag kevés a negatív visszajelzés. 29,7% azt jelölte, hogy soha életében, semmilyen formában nem bántották Kassán a magyarsága miatt. Viszont 6% azt állítja, hogy gyakran kap negatív visszajelzéseket magyar nyelvhasználata miatt. Ha igazi közösség vagyunk, róluk sem szabad megfeledkezni.  A nők helyzete kicsit könnyebb, mert ők kapják a több pozitív visszajelzést.

Rákérdeztünk, hogy azt a kevés bántó visszajelzést hol kapják az emberek. Kiderült, hogy a válaszadók főként az utcán, tömegközlekedési eszközökön, munkahelyen és kocsmákban szenvedték el a bántó megjegyzések többségét.  Verekedésbe a válaszadók 6,7%-a keveredett.

A kassai magyarok 37,3%-nak magyarul van feltüntetve a neve a személyazonossági igazolványában.

A válaszokból az is kiderült, hogy főként az egészségügyben hiányoljuk a magyar nyelvet.  A mobil telefonjainknál 41,3%-ban használunk magyar menüt. Kicsivel gyakoribb a szlovák menü, de a fiataloknál, ha nincs is többségben, de érezhetően nagy az angol menühasználat aránya.

Végül kiderült az is, hogy a nyelvhasználatot illető törvényismeretünk nagyon alacsony szinten van.

A fentiekben, csak egy töredékét hoztuk nyilvánosságra az adatoknak, akit érdekel, böngéssze a közzétett eredményeket, az alábbi elérhetőségeken:

Összeredmény vs Kassa:

https://docs.google.com/document/d/1vxemfBlg6GGlX56pvs_g2fhowykm6eZUShpLJvE9Q2Y/edit?usp=sharing

Kassaiak életkor szerint:

https://docs.google.com/document/d/1TF-cSmCDgTgQWHyszpmnyMBnp4jyfcEg6b6d34Ve_4M/edit?usp=sharing

Kassai nők vs kassai férfiak:

https://docs.google.com/document/d/1az7SzRW2AdR_oHQNGiXRGCx6EB993rJrkdAQPprWnHE/edit?usp=sharing

Kassa vs Kassa-környék:

https://docs.google.com/document/d/1UO4q12i7EGHUJ4cbgAQ4SCKqTDCY3Ws1V42-ZtMqbXs/edit?usp=sharing

Ne csak böngéssze, hanem a www.facebook.com/kassaimagyarok oldalra bátran írja meg a véleményét, javaslatát, ha felfedezett valamilyen összefüggést, akkor azt se hagyja meg magának!

/szaszák, fotók:Hanesz Angelika/