Az Európai Unió Integrált regionális operációs programjából a 2014-2020 – as időszakban várható támogatások felhasználásáról Szlovákiában elsőként Kassa Város és a Kassa Megyei Önkormányzati Kerület nevében Richard Raši, főpolgárrmester,illetve Zdenko Trebuľa,megyei elnök írtak alá együttműködési szerződést.

A szerződő felek abban állapodtak meg, hogy a megpályázható összegeket a megye és Kassa lakosainak aránya szerint osztják el. Az előzetes információk szerint a jelzett időszakban a fejlesztésekre összességében 140 millió eurónyi támogatás várható, melyből Kassa 49 milliót, a Kassai Kerület pedig 91 milliót kapna. A szerződés persze csak akkor lép hatályba, ha ezt a Kassa Városi- és a Kassai Kerületi Önkormányzat képviselő testülete is jóváhagyja, sőt ezek után, ha a földgazdálkodási minisztérium is rábólint.

A szerződésben a két terület határait pontosan meghatározták. E szerint Kassához további 30 környékbeli önkormányzat tartozik. Ezek sorrendben a következők:Trebejov-Terbő, Sokoľ – Hernádszokoly, Družstevná pri Hornád, Kostoľany -Hernádszentisván,Budimír – Budamér, Vajkovce-Tarcavajkóc, Rozhanovce – Rozgony, Beniakovce – Benyék, Nižný Klátov – Alsótőkés, Krašovík – Rás, Košicé Oľšany – Felsőolcsvár, Bukovec – Bukóc, Baška – Baska, SadynadTorysou–Zdoba, Malá Ida – Kisida, KošickáPolianka – Lengyelfalva, VyšnáHutka – Felsőhutka, Nižná Hutka – Alsóhutka, Veľká Ida – Nagyida, Kokšov-Bakša – Koksóbaksa, Valaliky – Aprófalvak, Haniska – Enyicke, Geča – Hernádgecse, Sokolany – Szakaly, Seňa – Abaújszina, Bočiar –Bocsárd, Belža – Bölzse, Kechnec – Kenyhec, Milhosť – Miglész. Kassa és az itt felsorolt települések összlakossága 281 934 fő. A Kassai Kerület összlakossága ezen kívül 794 756 fő.

/-szák/