Az Eperjesi Egyetem -Szlovákia harmadik legnagyobb egyeteme – még fiatalnak mondható, hiszen a 2022-es év decemberében a fennállásának csak a 25. évfordulóját ünnepelték meg. Fiatal kora ellenére az itteni oktatás iránt egyre növekvő tendeciát mutat a fiatalok érdeklődése, ami a magas színvonalú gyakorlatorientált képzésnek tudható be. Ez az egyetem a Kelet-Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek sorába tartozó tanulni vágyó fiataloknak is kiváló lehetőségeket biztosít.
A képzések egyediségét többek között a Nemzeti Kisebbségek és Kultúrák Intézetében folyó oktatási, tudományos-kutatási, illetve alkotói tevékenység adja. A kelet-szlovákiai régió etnikai és társadalmi vonatkozásaira összpontosító intézet a Ruszin Nyelv és Kultúra Intézete, a Roma Nyelv és Kultúra Intézete, valamint a Magyar Nyelv és Kultúra Intézete egyesülésével jött létre.
A Magyar Nyelv és Kultúra Intézete a 2011/2012-es akadémiai évben kezdte meg működését. Az intézmény jelenleg két alapszakot, két mesterszakot és egy kiegészítő képzést (magyar nyelv és irodalom, tanári szak) kínál az érdeklődőknek. A tanárképzési tanulmányi programban a magyar nyelv és irodalom az egyetem kínálatában szereplő bármely tanári szakkal (biológia, fizika, szlovák nyelv és irodalom stb.) kombinálható.
A fordító és tolmácsképzési tanulmányi programon belül a magyar nyelv és kultúra az angol, az orosz, a német, a francia és az ukrán nyelvvel kombinálható.

A magyar nyelv és irodalom szakpárosítás az alapképzés hat szemesztere folyamán biztosítja a hallgatók számára a legújabb ismereteket az alapozó nyelvészet és irodalomtudományi ágazatok területeiről, valamint tájékozódhatnak a magyar kultúráról és történelemről. A képzés során lehetőség nyílik a magyarországi vagy más külföldi egyetemeken való részképzésre vagy szakmai gyakorlatra.

A Magyar Nyelv és Kultúra Intézetében folyó oktatómunka – az anyanyelven történő oktatást hangsúlyozandó – elsősorban a magyar nyelv és irodalom oktatására (magyar nyelv és irodalom szakpárosításban, tanári szak), valamint a művészi és szakszövegek fordítására (fordító- és tolmácsképzés, magyar nyelv és kultúra szakpárosításban) helyezi a hangsúlyt.

Az intézet szlovákiai és magyarországi oktatói elhivatott és innovációra nyitott, magasan képzett szakemberek, akik számos nemzetközi és magyar nyelvű publikációt jegyeznek, illetve több hazai és nemzetközi tudományos és szakmai konferencia előadóiként, szervezőiként ismertek. Az oktatók a tudományos kutatáson és minőségi oktatáson túl a tehetséggondozás fejlesztése területén is kimagasló eredményeket érnek el.

Az intézet célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik nemcsak a szakszövegek és az irodalmi alkotások fordításában, interpretációjában jeleskednek, hanem értékelik és közvetítik is a kultúrák közötti együttműködés és kommunikáció lehetséges megvalósulásait. A fordító- és tolmácsképzés magyar nyelv és kultúra szakpárosításban a konszekutív és szimultán tolmácsolásra készíti fel a hallgatókat. A hallgatók gyakorlati képzését a Bölcsészettudományi Karon létrehozott csúcstechnológiájú Fordító- és Tolmácsképző Központ biztosítja.
Azoknak a fiataloknak, akik ezen az egyetemen szeretnének tanulni még az alábbi fontos információkat ajánljuk a figyelmükbe:

Jelentkezési határidő: 2023. március 31.
Elérhetőségek: Ústav maďarského jazyka a kultúry, 17. novembra č. 15,  080 01 Prešov
E-mail:
 annamaria.konyova@unipo.sk
magyarintezeteperjes@gmail.com
Bővebb információk: https://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/domov/studium/