Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonyának meggyilkolása megrendítette a szlovákiai társadalmat, felháborította a jóérzésű embereket és az események olyan láncolatát indította el, mely a társadalmi válság mellett politikai válsághoz is vezet. A magyar civil szféra eddig szervezetten nem reagált a kialakult helyzetre, amit a magyar mellett a szlovák nyilvánosság is regisztrált. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala most viszont elkészítette állásfoglalását, amit az alábbiakban közlünk.

Tisztességes Szlovákiát szeretnénk!

Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és menyasszonyának meggyilkolása, valamint a tragédia következményei rámutattak arra, hogy Szlovákia súlyos problémákkal küszködik. Ezek a problémák alapjaiban érintik az igazságszolgáltatást, a jogállamiságot, valamint az ország politikai képviseletének elveit és értékeit. A kirobbant válság azóta is tart.

A szlovákiai magyar közösség nevében mi is szeretnénk kifejezni mély megrendülésünket és őszinte részvétünket a fiatalok családjának. Szolidárisak vagyunk a hozzátartozókkal, valamint az ország jövőjéért küzdő jószándékú aktivistákkal. Állampolgárként fontosnak tartjuk, hogy magunk is kivegyük részünket abból a folyamatból, ami hozzájárulhat egy élhetőbb, szabadabb ország megteremtéséhez.

A szlovákiai magyar közösség évtizedek óta büszke arra, hogy a demokratikus értékek védelmezője. Képviselői azért küzdöttek, hogy Szlovákia felvilágosultabb, szabadabb hellyé váljon és egyenrangú állampolgároknak tudhassuk magunkat. Így volt ez a mečiari diktatúra leváltása idején is. A szlovákiai magyar közösség tagjai pontosan átérzik, milyen szembesülni a hátrányos megkülönböztetéssel és az előítéletekkel. Ezért különösen nagy felelősség hárul ránk ebben az időszakban. Közösségünk sokszínű, de mindannyian tisztességes államban, tisztességes módon akarunk élni. Azt szeretnénk, hogy hiteles emberek képviseljenek minket a demokratikus értékek szellemében!

A nagymácsédi gyilkosságot a jogállam szabályai szerint kell kivizsgálni, meg kell nevezni a bűnösöket. Emellett további fontos lépésekre is szükség van! A szlovákiai demokrácia mély válsága, az országban uralkodó közállapotok odáig vezettek, hogy a politikusaink hitelüket vesztették. A bizalmatlanság felszámolásában fontos a civilek szerepe. Ezért egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy a miniszterelnök személyét és kijelentéseit is elfogadhatatlannak tartjuk. Nem értünk egyet azzal sem, hogy a szlovákiai magyarokat képviselő politikusok a közösség érdekeire hivatkozva védik a kormánykoalíciót. Aki így tesz, az nem az egész szlovákiai magyarság nevében beszél.

Természetes szövetségesei vagyunk a szlovák civil szférának és aktivistáknak egy tisztességes állam megteremtésében. Felszólítjuk közösségünk felelős polgárait, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz!

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
Koordinációs Bizottság