A barokk szobrászművészet legjelentősebb kassai szabadtéri alkotására, az Immaculatára visszakerült annak az eredeti három vörösréz domborműnek a pontos másolata, mely allegorikusan az éhséget, a dögvészt és a háborút ábrázolják. Az eredeti három táblát a szobor 1881-es restaurálásakor vették le és állagának megőrzése végett jobbnak látták, ha a városi levéltárban helyezik el, ahonnan később a múzeum raktárába került. 130 év után – 19 ezer eurós anyagi ráfordítással május 7- én most újra felkerültek ezek a domborművek az eredeti helyükre. A domborművek másolatát Stanislav Kužela szobrászművész készítette el.

S. Kožela  szobrászművész az eredeti reliefekről készítette a tökéletes másolatokat.
S. Kožela szobrászművész az eredeti reliefekről készítette a tökéletes másolatokat.

Az, hogy a reliefek másolatai a helyükre kerülhettek Kládek Gabrielnek is köszönhető, aki már több évtizede foglakozik az Immaculáta sorsával.

A kassai Immaculata 1720-1723 között épült. A Szeplőtelen Szűz szoborművét – Griming Simon alkotása, építője Tornyossy Tamás céhmester – Kassa egykori piacán és vesztőhelyén 1723. október 3-án avatták fel. Az emlékmű főalakja a 14 méter magas obeliszk tetején álló Madonna, feje körül csillagkoszorúval, lábai alatt földgolyóval és kígyóval. A szobron úgy az erőteljesen mintázott testtartásban, mint a ruházat dús fodrozatának mozgalmas elrendezésében lendületes formaérzék érvényesül. A felhőmotívumok között szárnyas angyalkákkal és angyalfejekkel dúsan díszített karcsú obeliszk, a lépcsőzetes volutás talapzattal s ennek szögleteire helyezett Szent József, Szent Sebestyén és Szent László szobraival a barokk szobrászművészet remek alkotása. Az emlékmű homlokzati érclapjára 1723-ban egy latin szöveg is felkerült, melynek a magyar fordítása ez:

„Szűz Mária, Szent József, Szent Sebestyén, Szent László, hogy az éhségtől, pestistől, háborútól és minden bajtól megóvassunk, megszabaduljunk, esedezzetek érettünk a legjóságosabb és leghatalmasabb Istennél, kinek dicséret, tisztelet és dicsőség mindörökké.”

Az emlékművet később vasráccsal vették körül. Ennek kőoszlopain oldalt Szent Erzsébet és Szent Borbála kecses szobrait, a homlokzati részen Szent Mihály főangyal, boldog Margit, Szent Erzsébet és Gábor főangyal szobrai láthatóak, melyeket Hild Lipót soproni szobrász 1908-ban készített.

imaculata
Az Immaculat az AmiKassa drónjával készített légi felvételen

Az Immaculatát a szocializmus 60-as éveiben el akarták tüntetni Kassáról. A homokkőből faragott szobrokat ekkorra már eléggé megviselte az idő múlása. Löffler Béla kassai szobrászművészt arra akarták rávenni, hogy a restaurálás fedőnév alatt bontsa meg az obeliszket alulról, hogy az magától omoljon össze, és ezután az egész egyházi alkotást el lehet takarítani majd a szocialista Városi Nemzeti Bizottság épülete elől. Löffler Béla erre nem volt hajlandó. Minden emberi és művészi hitelét latba véve végül sikerült az ideológusokat más belátásra bírnia.

Atrocitások sajnos a rendszerváltozás után is érték ezt az alkotást. A Mečiar-kormányzás alatt, amikor a Márai-ház falát is festékkel öntötték le, az Immaculata egyik alakjának, szent László királynak levágták a kezét a jogarral és az országalmával együtt, valamit fejéről a fémkoronát is.

imaculata
Szent László

A barokk szoborcsoport eredeti arculatának teljes visszaállításáért Kládek Gábor városvédő immár évtizedek óta minden megmozgat. Szerinte az egyes szobrokról még 11 kiegészítő hiányzik és ugyanennyi latin feliratú táblát is vissza kellene minél előbb helyezni.

/szaszák/