A Magyar Költészet Napját 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján
ünnepeljük. Ezen a napon nemcsak a klasszikus, valamint a kortárs magyar költőket és
költeményeket éltetjük, hanem a magyar nyelv szépségét is.

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolában is minden éven megemlékeznek erről a neves napról – ez számukra dupla ünnep, hisz az iskola
névadója is ezen a napon született, sőt ebben az évben ünnepelték nagy költőnk és
forradalmárunk, Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóját is. A költészet
ünneplésére az idén a húsvéti szünet után, április 12-én került sor.

A pedagógusok az idén is színes és változatos programmal készültek.
A tanulók megismerkedtek egy-egy jeles költőnk életével, meghallgatták többek
között József Attila, Petőfi Sándor, Kányádi Sándor, Weöres Sándor ismert verseinek megzenésített változatát is. Néhány tanuló felolvasta kedvenc versét, a nagyobbak versírással próbálkoztak, sőt irodalmi kvízben is összemérhették tudásukat. A napközi otthon tanulói virágot vittek Márai Sándor szobrához. A nap végén rengeteg rajz és versillusztráció is született.

Tóth M.