Március 14.-én a nemzeti ünnep alkalmából állófogadásra került sor Magyarország kassai főkonzulátusának épületében. A Csáky-Dessewffy-palotában rendezett ünnepi megemlékezésen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is részt vett és fontos állami kitüntetések kerültek kiosztásra.

Semjén Zsolt ünnepi köszöntőjében rámutatott a magyar történelemben jelenlévő ciklikusságra. Párhuzamot vont a Szent István korabeli, az 1848-as, az 1956-os, illetve a jelenkori magyarság küldetéséről, mely véleménye szerint az évek során lényegében nem változott. Ez a feladat pedig a nemzet megmaradásáért és a keresztény értékek megvédéséért való küzdelem. Emellett felhívta a figyelmet a történelmi megemlékezések lényegére is, mely nem a nyers történelmi tények felsorolásában, sem pedig az aktuálpolitikai kérdések felemlegetésében rejlik. A miniszterelnök-helyettes szerint az ilyen megemlékezések lényege őseink példamutató magatartásának megtisztelése és a történelmi eseményekben rejlő következtetések levonása. Emellett azt is kiemelte, hogy a magyarság megmaradásában nagy szerepet játszanak a kisebbségben élő magyar közösségek is, hiszen „A magyarság csak akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad”.

A megemlékezés keretén belül Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Auxt Ferenc, Besztercebánya megyei képviselője a gömöri magyarság identitástudatának megőrzése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként, illetve Nagy György, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke, Kassa megye képviselője, a gömöri magyarság identitásának és népi kultúrájának megőrzését szolgáló több évtizedes munkája elismeréseként.