Minden ember annyit ér, ahány ember lelkében él – a Kassán többször is megforduló Móricz Zsigmond fogalmazott ilyen lényeglátóan rólunk. Nekem ez a megállapítása most pedig azért jutott az eszembe, mert jó volt látni, hogy a mártír Esterházy János emlékét a mai kassaiak is a szívükön viselik ugyanis a Kassai Polgári Klub meghívására elég sokan eljöttek vasárnap a Csáky-Dessewffy palota udvarára, hogy az ott felállított szobrát megkoszorúzzák.

Portálunkon közöljük Magyarország Kassai Főkonzulátusa Főkonzulának dr. Hetey Ágotának az egybegyűltekhez szóló beszédét:

Tisztelt Emlékezők!

Esterházy János mártír születésnapjáról a politikus mellszobránál emlékezik meg a kassai magyarság, immár hagyományosan, a szobor 2011-es felavatása óta. Az ünnepségek sorában a mai a Főkonzulátus számára különleges, hiszen a főkonzulátusi hivatal Csáky-Dessewffy-palotába való költözése okán első alkalommal lehetünk igazi házigazdái a rendezvénynek. Nagy megtiszteltetés ez számunkra. Ígérem, hogy tisztelettel megőrizzük és gondozzuk a jövőben is az emlékhelyet, bízva abban, hogy eljön az idő, amikor Esterházy-emlékmű Kassa közterületén is felállítható lesz.

Esterházy János politikusi feladatát elhivatottsággal végezte. Senki nem vádolhatja azzal, hogy egyéni érdekből vált közszereplővé, vagy hogy megélhetési politikus lett volna. Küldetésnek tekintette a politikát, igazi szolgálatnak. A felvidéki magyar közélet meghatározó alakja, Duray Miklós „megtörhetetlen európainak” nevezte Esterházyt, aki nemcsak az egész magyar nemzet mártírja volt, hanem édesanyja révén a lengyel nemzeté is, és mivel következetesen támogatta a szlovák nemzet autonómiáját, így a szlováké is.

Nem lehet elégszer felidézni Esterházynak 1938. november 10-én, Kassa és térségének Magyarországhoz való visszacsatolása alkalmával elmondott beszédéből a következő két mondatot: „Mi, otthon maradt magyarok ígérjük, hogy kezet adunk az ott élő szlovák testvéreinknek, és velük együtt dolgozunk egy szebb jövőért. Az ideát lévő magyaroktól pedig kérem, hogy az ide csatolt szlovákok nemzeti érzéseit tartsák a legmélyebb tiszteletben, engedjék meg, hogy ugyanúgy élhessenek itt, mint ahogy azt mi magunknak odaát követeljük.”

Ezek a szavak egy olyan ember hitvallása, aki magyar politikusként mindig felvállalta az együtt élő népek érdekeinek a védelmét. Ahogy emberi, keresztényi és politikusi meggyőződése miatt egyedüliként nem szavazta meg a szlovák parlamentben a zsidók Németországba való deportálásának legalizálásáról szóló törvényjavaslatot. Ezt az egyedüliként, magyar politikusként tanúsított ellenállását azóta sem tudja a szlovák politika megbocsátani…

Öt évvel ezelőtt indult el Esterházy János boldoggá avatási folyamata, akit ma már Isten szolgájaként tisztelhetünk. Életét és munkásságát sokan ismerik, azonban megítélése Szlovákiában ambivalens. Mi is fontosnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk a mártír politikus emlékének ápolásához, ezt szolgálta az Esterházy Jánosról készült dokumentumfilm levetítése és a közönségtalálkozó a film alkotóival tavaly októberben.

Bár Esterházy János politikusi és jogi rehabilitálásával Szlovákia méltatlanul késlekedik, az igazságért és a keresztény értékekért való bátor kiállásával kiérdemli az egyetemes emberi tiszteletet. Emléke ma is él minden tisztességes polgár szívében.

Tisztelet Esterházy János emlékének!