Kassára érkezett a Kárpát-medencében turnézó Boldogasszony vándorkiállítás. Ez a tárlat 55 anyaországi és külhoni kiváló kortárs magyar képzőművész Szűz Mária ábrázolásait mutatja be.

Kassa szórványba került magyarsága két szempontból is nagy várakozással fogadta ezt a kiállítást. Egyrészt nagy kihívásnak tekintik a témát, másrészt helytörténeti szempontból is jelentősége van az eseménynek. A tárlatot ugyanis nem messze a gótikus katedrálistól, az Erzsébet utca 42 szám alatt, a Magyar Jelenlét Házának első rendezvényeként nyitották meg. /Az egykori brindzagyárból átalakított épületet magyar állami támogatással – 280 millió forintért a Rovás Polgári Társulás vette meg. A céljuk az, hogy helyet teremtsenek itt a magyar kulturális értékek bemutatására és megőrzésére. A ház hivatalos megnyitását október 24-re tervezik./

A Boldogasszony vándorkiállítás kassai megnyitóján jelen volt Budapestről Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója, aki a tárlat megálmodójaként ünnepi beszédében egyebek mellett ezt a választott témát úgy szemléltette, mint az evezős szerepét a csónakban, aki a vele szemben ülő arcáról tudja leolvasni, hogy jó-e az irány. Mert a múltat ismerjük és az ismeretlen jövő felé is csak azzal a hittel evezhetünk, ami az egység megtalálása felé navigál – mondotta.

Tóth Norbert, a kiállítás kurátora ehhez további gondolatokat társított: „A Boldogasszony című kiállítás egy teljes és kerek világba nyújt betekintést, melyben egyszerre van jelen a magyarság mitikus időkben eredetezhető Istenasszonya, a nemek világát életében meghaladó Szűz Mária, az Istenszülő, ki példát mutat mindnyájunk előtt a tisztes készülődésre, ráhagyatkozásra, életvezetésre. A Patrona Hungariae, a magyarok oltalmazó pártfogója, a Magyarok Nagyasszonya. Az ég és föld közötti szövetség földi vetülete, a Regnum Marianum, Mária Országa, mely Regina Hungariae birodalma a jelenleg nyugvó Szent Korona akaratán.“

Az ihletett szakrális alkotás képes megteremteni a kapcsolatot ég és föld, a természet és a Teremtő között, mind ez által kultúrát létrehozva. A Kassán is bemutatkozó 55 kortárs képzőművész ilyen. Az igyekezetük annál is inkább figyelemreméltó, mert: „Mindezt olyan korban teszik, melyben már jó kétszáz éve a teremteni képtelen ellenkultúra pusztítását – a közös értékek lerombolását, a közösség rendjének felszámolását – is kultúrának hamisítják. Amikor a nevén sem nevezhető globális pénzhatalom világuralomra jut, amikor az ateizmus világnézetté válik, a titkos társaságok a vallás leváltására és megsemmisítésére törekednek, amikor a pénzgazdaság egyedüliségét hirdetik és a tudományt ateista ideológiává szűkítik, amikor a szabad nemzetek felszámolása zajlik, és megszálló hordák rohanják le az országokat, amikor a fenevadat kiszolgáló, névtelen globális pénzhatalom világuralma a küszöbön áll.“ –  hívta fel a figyelmet Tóth Norbert kurátor, a budapesti Forrás Művészeti Intézet igazgatója.

A Boldogasszony vándorkiállítás képzőművészeiért, a tárlat szervezőiért Pásztor Zoltán püspöki helynök hálaimát mondott a megnyitón. A kiállítás Kassán, a Magyar Jelenlét Házában /Erzsébet utca 42/ még két hétig tekinthető meg. A vándorkiállítás következő állomása Krakkó lesz.

Szaszák Gy.