Kolár Péter váratlan halálával nagy veszteség érte a kassai magyar kultúrát és közéletet. A Csemadok kassai és hajdani országos elnökének, a Thália Színház korábbi igazgatójának életútját portálunkon már ismertettük. Most a kassai nyugdíjasok kérésének eleget téve közöljük az alábbi megemlékezést.

 A  Csemadok kassai nyugdíjas klubjának tagjai 2017. április 4-én nagy meghatottsággal vettek részt a krematóriumban azon a temetési szertartáson, ami az utolsó találkozás volt a  szeretett elnökünkkel, Kolár Péterrel. Mindnyájan a család tagjaival együtt érezzük a fájdalmat és veszteséget a kassai magyarok, a szlovákiai- valamint a kárpát-medencei magyarok részéről is a nagyra becsült elnökünk halála folytán.

Éveken át gondoskodott arról, hogy mi nyugdíjasok minden gond nélkül élhessük napjainkat a Csemadok kassai székházában. Segítőkész keze folytán minden támogatást megkaptunk a nyugdíjas klub 20 éves működése alatt. A temetési szertartás meghatározott időtartama alatt nem adatott lehetőség arra, hogy kifejezzük hálánkat az értünk, nyugdíjasokért végzett áldozatkész munkájáért. Ezért most, így szeretnénk a több mint 150 tagunk nevében a hálánkat kifejezni. Az amit mi Kolár Péterrel kapcsolatosan érzünk, az ami őt jellemezte szinte szóról szóra ugyanaz, amit Reményik Sándor az Akarom című versében így fogalmazott meg:

Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás
Ám a kalász nem az ő  érdeme.

Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak
A virágban hadd gyönyörködjenek.

Legyek a kendő, mely könnyet töröl
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad,
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.

Legyek a fáradt pillákon az álom,
Legyek a délibáb, mely megjelen
Ěs nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.

Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.

Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

Ilyen személy egyéniségét testesítette meg számunkra Kolár Péter. Így emlékezünk ma is minden velünk eltöltött napjára. Köszönjűk-Köszönjük-Köszönjük PÉTER !!!

A klub nevében: Béres Viktor