A Kassai Önkormányzati Kerület képviselőtestülete az esztendő utolsó ülésén jóváhagyta a 2019-2021-es évekre szóló költségvetési tervezetet. A dokumentum azt is meghatározza, hogy a Kassai kerületben 2019-ben 254 887 187 millió euróból gazdálkodhatnak. A képviselők arról is döntöttek, hogy legtöbb anyagi támogatást az oktatásügy, a  közlekedés valamint a szociális szolgáltatások fejlesztésére fognak fordítani. Az iskolák ingatlanjainak felújítási munkálataira 105 millió eurót szavaztak meg. Ebből az összegből épül fel például a rozsnyói Kereskedelmi Akadémia étterme, ebből az összegből újítják fel a nagy múltú kassai Ipari Szakközépiskolát, továbbá a Medická utca 2. szám alatti diákotthont is.
A kerületen belüli utak és a közlekedés fejlesztésére 2019-ben 72 millió euró jut. Margitfalva mellett a Ružíni víztározón átívelő hidat javítják meg, mint ahogy Vaján község előtt a Laborc hídját is felújítják, és a Szepességben Haraszt község kataszterében a Hernád-hidat is. A legsürgősebb teendők között az Alsőtőkés-, valamint az Aranyida felé vezető utak javítását jelölték meg.
Az egészségügyre és a szociális ügyek támogatására 31 millió eurót fordít 2019-ben a megye. Az ARCUS és a SUBSIDIUM intézményeiben például a fürdők felújítására adnak anyagi támogatást. A kultúra és az idegenforgalom támogatására 16 millió eurót különítettek el. Ebből 850 ezer eurót a megye kassai Kreatív Centruma tervdokumentációjának elkészítésére fordítanak.
Új fejezetként kapott helyet a költségvetésben a kerékpáros mobilitás. Ezen belül a megye támogatni fogja az új kerékpárutak kiépítését. A megye költségvetésében ezúttal a sport támogatásáról sem feledkeztek meg. 900 000 eurót fordítanak erre a célra. Támogatni fogjál a kerületi futball-bajnokság lebonyolítását és hozzájárulnak Kassán a Komenský utcai Elektrotechnikai Szakközépiskola sportcsarnoka, továbbá az Iglói Szakközépiskola sportcsarnoka felépítéséhez.
A kerület 2019-ben kiegyensúlyozott költségvetéssel számol. A bevételi oldalon 212 369 729 euró, a kiadási oldalon 197 073 671 euró szerepel.

/szasz/