A Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola az egyetlen olyan alapiskola Kassán, melyben magyar nyelven folyik a tanítás. Az intézményben az első osztályba való beiratkozás az alábbi napokon lehetséges:

2015.01.22-én (csütörtök): 15:30 – 18:00
2015.01.23-án (péntek): 08:00 – 17:00
2015.01.26-án (hétfő): 08:00 – 17:00

A beiratkozáson a gyermekkel együtt kell megjelenni, szükséges dokumentumok: a gyermek születési levele és a szülő személyi igazolványa.

Az iskola tanulói számára biztosítja az idegen nyelvek és számítástechnika oktatását a 2. évfolyamtól, napközis foglalkozást az 5. évfolyamig, valamint gazdag szakköri tevékenységet (karének, rajzkör és kerámiai szakkör, játékos angol nyelvtanulás, sportkör stb.)

Mikor kell a gyereket beíratni az iskolába?

A szülő vagy a törvényes képviselő köteles beíratni azt a gyermeket, aki 2015. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Senki sem menthető fel az iskolalátogatás kötelezettsége alól. A SzK területén állandó lakhellyel rendelkező szülőnek kötelessége beíratni a gyermekét kötelező iskolalátogatásra abba a  lakhelye szerinti iskolai körzetbe, amelyben az iskolai beiratkozás idején állandó lakhelye van. Ellenkező esetben a törvényes képviselő szabálysértést követ el és 331,94 €-s büntetéssel sújtható. Ha a gyermek betöltötte a 6. életévét, de nem felel meg az iskolaérettség kritériumainak, az iskolaigazgató szülői kérvény alapján iskolalátogatási halasztásról dönthet, vagy a gyermeket nulladik évfolyamba javasolja. Iskolalátogatási halasztáskérő kérvény benyújtása esetén a szülőnek csatolni kell a gyermekorvos és az illetékes  pedagógiai-pszichiológiai tanácsadó központ szakvéleményét is. Az igazgató az óvoda javaslata alapján is dönthet az iskolalátogatás halasztásáról vagy a nulladik évfolyamba való besorolásról. A törvényes képviselőnek ezután jogában áll eldöntenie, hogy gyermeke az óvodát fogja-e látogatni, vagy az alapiskola nulladik osztályát.

A kötelező iskolalátogatás 10 éves és annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a gyermek betölti a 16. életévét.

A fogyatékkal élő tanulók a következő intézményekben tanulhatnak:
– a ZŠ Gemerská a látáskárosult tanulók oktatására és nevelésére szakosodott intézmény
– a ZŠ Mateja Lechkého (Ulica Jána Pavla II.) akadálymentesített iskola testi fogyatékos tanulók számára
– a ZŠ Starozagorská a 2015/2016-os iskolai évtől érdeklődés esetén halláskárosult tanulók számára nyit 1. osztályt

 illusztrált kép