Kassa megye fennhatósága alá öt múzeum és két galéria tartozik, melyek e térség tárgyyi és kulturális öröksége megőrzésének a legfontosabb letéteményesei. A megye anyagi lehetőségeihez mérten ezen intézmények állomámyának bővítését  minden éven újabb műtárgyak megvásárlását lehetővé téve támogatja. 2018-ban erre a célra a megye eredetileg 65 ezer eurót határozott meg, de ezt az összeget Rastislav Trnka az elnöki tartalékból később még 50 ezer euróval kipótolta, tehát 115 ezer eurónyi ráfordítással bővíthették gyűjteményeiket.

A kulturális intézményeink vezetői ezúttal főleg arra összpontosítottak, hogy olyan festmények megvásárlásával gazdagítsák gyűjteményüket, melyek alkotói kötődtek az ezerkilencszázas évek első felében megalapozott, majd az úgynevezett  “Kassai modernek” névvel illetett lazább csoportosulásához. Ez pedig azt jelenti, hogy sikerült megvásárolniuk a Kassai Képzőművészeti Szabadiskolát megalapító Krón Jenő egyik alkotását, továbbá a hozzá ellátogató konstruktivisták jeles képviselőjének – Kernstok Károlynak, valamint Moussonnak és Czaucziknak egy-egy festményét is. Nyilván okkal tették azt is, hogy a kortásművészetünk arra érdemes alkotóinak munkáiból is vásárolnak megőrzésre. A választás most a kassai születésű, de lengyel kötődésű Tomas Agat Blonski fotóművészre esett, aki a Kassai Műszaki Egyetem Művészeti Karán tanított egykoron, most pedig a krakkói egyetemen a fotografikai műterem vezetője. Mind ezeken túl azt is meg kell említenünk, hogy 2018-ban múzeumi tárgyként azt a 19. század végéről származó empír bútrot is megvásárolták, mely egykoron az iglói híres mézeskalácsos, a Lindtner-család tulajdonát képezte. Rozsnyó városáról, valamint a Zempléni-régióból egy-egy értékes történelmi fotógyújteményt sikerült megvásárolniuk.

/szasz/