Mint eredeti szlovák kézműves foglalkozás a drótozás is felkerült az UNESCO kulturális örökségeket megjelenítő listájára. Ezt az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezetének december 12-én a Bogotában megtartott ülésén jelentették be. Szlovákiából így a drótozás a fujara, a terhelyi /Techova/ zene, a dudás kultúra, a bábozás, a Felső-Garam menti többszólamú éneklés és a kékfestés mellett a hetedik bejegyzett örökség ezen a listán.

„Nagy elismerés ez Szlovákiának, ami bizonyítja, hogy képesek vagyunk nemzetközi porondon is megmutatni azt, amink van, és amire büszkék lehetünk. Az elismerés  tudatosítja a szellemi kulturális örökség megőrzésének fontosságát, ugyanakkor a kézműves hagyomány társadalmi, kulturális és gazdasági szerepére is ráirányítja a figyelmet“ – mondta Rigó Konrád, Szlovákia kulturális államtitkára.

Drótostót-nak azokat a tizenkilencedik századi szlovák vándoriparosokat tekintették, akik egészen a második világháborúig egészen Budapestig vándorolva járták be a falvakat és az utcákat miközben munkát keresvén tört magyarsággal kiabálták: „Fazikat fótooznyi”, „drótoznyi-fótoznyi” Törött cserépedények megdrótozásával és lyukas fémedények foltozásával foglalkoztak.

A drótozás kézműves fogásait ma már a kortárs művészetben fejlesztették tovább és számos figyelmet érdemlő műalkotást készítettek ezzel a technikával.

/sz/