A valós másság elismerése és tiszteletben tartása Szlovákiában még mindig nem eléggé természetes. Kassán a Kelet-szlovákiai Galéria Erzsébet utcai kiállító termében most például Szinnyei Merse Páltól és Mednyánszky Lászlótól kezdve Halász Hradil Eleméren és Jasszusch Antalon, Bauer Szilárdon , Rákosi Ernőn át egészen Jakoby Gyuláig  még több olyan festőnek az alkotásai is láthatók, akiket szlováknak titulálnak, hiszen a tárlat címe ez: Kiközösítettek – cigányok a 19. és 20. század szlovák képzőművészetében /Vypovedaný – Cigáni v slovenskom  výtvarnom umení 19. a 20. storočia./

Természetesen az általam kiemelt alkotók nem szlovák, még csak nem is cigány, hanem magyar nemzetiségű képzőművészek voltak. Miroslav Kleban, Ján Kovačič kurátorok részéről az viszont jó ötlet volt, hogy rendeztek egy olyan tárlatot, melyen azt mutatják be, hogy az említett festők és pályatársaik miként örökítették meg vásznaikon a környezetükben élő romákat.

További plusz, hogy a témához kapcsolódva több kiegészítő rendezvényt is szerveznek az ötletgazdák. Tegnap este például Ravasz Ábel, romaügyi kormánybiztos volt a vendég, aki ebben a milliőben arról tartott előadást, hogy milyen erőfeszítések árán, milyen ötletekre és tapasztalatokra alapozva munkálkodnak a mintegy 450 ezernyi szlovákiai roma integrálásán.

A kormánybiztos nem titkolta, hogy ez a munka nehéz, de ennek ellenére már vannak eredményeik. Portálunknak nyilatkozva így fogalmazott: „Az első az, hogy sikerült létrehoznunk több mint 1 300 munkahelyet, amit elsősorban roma terepmunkások láthatnak el. Ez nagyon sokat segít a régiókban! Arra is koncentráltunk, hogy jobb törvényeink legyenek. Sikerült a telekrendezést megnyitnunk. Sikerült ingyenessé tennünk az óvodákat a hátrányos helyzetű gyerekek számára, és lehetővé tettük, hogy sok ember elhelyezkedhessen pontosan  ezekben a projektekben – anélkül is, hogy főiskolai végzettsége lenne.”

A hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére még nagyobb figyelmet kellene fordítani – hívta fel a találkozón a kormánybiztos figyelmét Papp Andrea, a szepsi alapiskola igazgatónője, azt kérvén, hogy kedvezményezett áron a rászoruló gyerekeknek legalább egy alkalommal biztosítsanak meleg ételt. Több olyan család van, akinek 6-7 gyereke van. Ezek  étkezésre  a fejenkénti  havi 15 eurót nem tudják befizetni, majd szó szerint így folytatta: „ Januártól napi szinten tapasztaljuk, hogy a gyerekek éhen járnak az iskolába. A tanítást ez igen megnehezíti. Éhes gyerekeket nem lehet tanítani!“

Ravasz Ábel elismerte, hogy az oktatásügyünk száz sebből vérzik, majd így válaszolt:

„Új oktatási miniszterünk van. Neki is azt jeleztem, hogy 3 témában mindenképpen lépnie kell.  Az első a kötelező óvodáztatás . Csak minden harmadik roma gyerek jár óvodába Ez tarthatatlan állapot! A második: a hátrányos helyzetű gyerekek támogatása, amely 2014-ben megváltozott, 2017-ben újra -, de még mindig nem stabil, és ezen muszáj dolgoznunk! A harmadik pedig a diagnosztika – hogy ne küldjük a roma gyerekeket speciális iskolába csak azért, mert  például nem tudnak szlovákul,  vagy nem tudnak kitölteni egy tesztet.”

Ravasz Ábel szólt arról is, hogy 2022-től megszűnik a felzárkóztatási projektek uniós finanszírozása és erre a helyzetre a kormánynak időben fel kell készülnie.

/szaszák/