Cum Deo pro Patria et Libertate címen megjelent a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kiadott legújabb könyv, mely II. Rákóczi Ferenc történelmi jelentőségű életútját foglalja össze, közreadva annak a szakmai tanácskozásnak az előadásait, melyet II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója előtt tisztelegve 2019 novemberében rendeztek meg Kassán.

Ádám Zita írja a könyvről: A 2020 őszén megjelent kiadvány célja a konferencián elhangzott előadások tanulmányok formájában történő közreadása volt a szellemi hozadéknak az idő és a felejtés rabságából való kimenekítése vágyával. A mindenkori cél történelmi tudatunk izmosítása, nemzeti nagyjaink példaértékű, értékteremtő tetteinek, üzeneteinek közvetítése.
A kiadvány tanulmányainak szerzői: Mészáros Kálmán ismert történész, aki a konferencia fővédnöki tisztét töltötte be, illetve a kor és a téma magyarországi és hazai kiváló szakértői, kutatói, tanára mint Oborni Teréz, Oláh Tamás, Tüskés Gábor, Kónya Péter, Szeghy-Gayer Veronika, Harangozó Imre, Mercs István, Seres István, Ilyés Gábor, Tamás Edit és Tóth Ferenc. A kiadvány tartalma felöleli a Rákóczi család történetét, a szabadságharc hadszíntereit, történéseit,  a felső-magyarországi szabad királyi városok függetlenségi harcait, a szatmári béke megítélését, a Rákóczihoz leghűségesebb népek helytállását, Rákóczi emlékének tiszteletét a népi hagyományban, gr. Koháry István költészetét, a rodostói bujdosók életét, a fejedelem 1906-os kassai újratemetésének mozzanatait,  II. Rákóczi Ferenc Vallomásainak újraértékelését, a történelmi kor digitális eszközökkel való tanításának módszereit,  illetve a sárospataki MNM Rákóczi Múzeumának a korral kapcsolatos értékei bemutatását. A kiadvány szerkezete lineárisan igazodik a tanári konferencián elhangzott előadások sorrendjéhez. A szerkesztő a kiadványt Thaly Kálmán, s Petőfi Sándor költeményeivel gazdagította, melyek mintegy keretet adnak a történelmi kornak és a tanulmányoknak.

A könyv tartalmi mondanivalóját jól kiegészíti az a képgaléria, aminek felvételei a kassai koszorúzáson, a borsi és a sárospataki tanulmányi út során készült pillanatokat örökíti meg. A Cum Deo pro Patria et Libertate című kötetet eljuttatják a felvidéki magyar tanítási nyelvű iskolákba.
/sz/