Kassa főpolgármestere, Jaroslav Polaček csütörtökön látogatást tett a két éve zárva tartó Triton fürdőben, ahová elkísérte őt a TEHO felügyelő bizottsága is. Polaček szerette volna, ha a fürdő már ebben a szezonban kinyit, ám optimista terveibe belerondított a már általa is észlelt valóság. A Dél városrészen található fürdő területe ugyanis katasztrofális állapotban van. Gaz, elhanyagolt terep, illetve enyhe kifejezéssel élve kifogásolható állapotban levő medencék és műszaki berendezések várták. „A fürdővel senki sem törődött, nagyon el van hanyagolva, a műszaki berendezések állapota pedig már a büntetendő kategóriát súrolja” – nyilatkozta felháborodva.

A fürdőt 1994 szeptemberétől Dél városrész üzemeltette, karbantartását pedig egy helyi cég végezte. 2017-ben azonban a cég megszűnt és jelenleg a TEHO közigazgatása alatt áll. A legnagyobb problémát azonban a rendezetlen tulajdonjogok jelentik, mivel a fürdő területének csak egy bizonyos része képzi a város tulajdonát. „Ha egy nagyobb projektbe szeretnénk belefogni, a tulajdonjogok rendezése akár három évig is eltartana. A teljes rekonstrukció összesen 5 évet venne igénybe, amely milliós beruházást jelentene.” – tette hozzá.

Új utak után nézve

A polgármester ezért egy egyszerűbb, kisebb költségekkel járó fürdő kiépítésén gondolkozik, amelyet rövidebb időn belül is meg lehetne valósítani. A mostani fürdő területet elég könnyen rendbe lehetne hozni, hogy megfeleljen az alapvető feltételeteknek. Ezt követné majd a további műszaki berendezések vásárlása és felújítási munkálatok, amelyek a fürdőt fokozatosan az elvárt állapotba juttatnák. Ez a változat azonban nem számol a csúszda üzemeltetésével, amely jelenleg nem felel meg a technikai előírásoknak és komplex felújtásra szorul.

Második változatként a fürdő teljes lebontása merül fel, melyet követően egy teljesen új, magasabb standardokat képviselő fürdőt építenének föl. A döntés azonban a képviselők kezében van, tekintve, hogy itt a finanszírozásról és az építési engedély kiadásáról van szó. A tulajdonjogokkal foglalkozó osztályon már készülőben van a jelentést arról, hogy a város képes-e a tulajdonjogok rendezésére, és ha igen, akkor milyen mértékben. A fürdő idei kinyitását illető végleges döntés csak a jövő héten fog elhangzani, ám Polaček szavai alapján inkább nemleges válaszra számíthatunk.

Ezek hallatán jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy vajon Polaček hivatalba lépése előtt, csukott szemekkel járt-e a városban, vagy valahol teljesen máshol járt a képzelete, ha ennyire megdöbbentette a mai látogatása során eléje táruló látvány. Míg kampányában egy aquaparkról álmodott, addig a várostól mindössze 66 km-re levő Héthárs városa nem vesztegette az időt és már idén nyáron megnyitja a sajátját.  Kassának tehát marad a Ryba-Anička, a városi uszoda kinti medencéi, valamint a városi parkban található strand.

Forrás: Košice:dnes