Az első görög katolikus templomot Kassa központjában 1882 és 1886 között építették, a mellette álló parókia épülete viszont 30 évvel idősebb. Az építkezési munkálatok befejezéséig a miséket a ferencesek templomában vagy a Szent Mihály- kápolnában tartották. Az új templomot 1886-ban szentelték fel Szűz Máriának.

A torony megépítésére viszont csak tíz évvel később lett pénz, a római katolikus templomoktól megkülönböztető lenyűgöző ikonosztázára pedig újabb hat évvel később.

A restaurált ikonokon megtalálható Szűz Mária, az apostolok és a négy evangélista is (az evangélisták az ún. cári kapun láthatóak). A 12 apostol még a jobb szélső oltáron is megjelenik, ahol egyik közülük feltűnően hasonlít a híres kassai festőre, Halász-Hradil Elemérre (a festő bevallotta, hogy saját maga képmására festette). Más művészek ezt nem merték megtenni, mint ahogyan a karzatot díszítő olasz Domenico Riera sem.

A templomot körülbelül 20 évvel ezelőtt felújították, maguk a harangok 1989-ből valóak. Az eredetieket ugyanis a világháború alatt magukkal vitték a fasiszták. A totalitarizmus időszakában a görög katolikus vallás gyakorlását betiltották, a templomot elkobozták és az államilag elismert ortodox egyháznak adták. A forradalom után a dolgok szerencsére rendeződtek, így a templom ismét a görög katolikusok kezébe került. Még ha az épület neve változott is, a misék nyelve nem, így még ma is hallhatjuk őket ószláv nyelven.