A sacai várról a történészek is csak onnan szereztek tudomást, hogy egyesek erőnek erejével le akarták rombolni. Még 30 év sem telt el befejezése óta, amikor is sajnos sikerült elpusztítani.

A várat 1445-ben érte az első csapás, amikor is az országgyűlés elrendelte, hogy a Habsburg Albert uralkodása óta eltelt zavaros időkben királyi engedély nélkül épült várakat tulajdonosaiknak le kell rombolniuk, különben hűtlenség vádjába esnek.

A település birtokosa 1427-tol a Semsey család volt. A vár ura, Semsey Ferenc azonban ellenállt a rendeletnek. Ám az ügy ezzel korántsem nem ért véget. 1449-ben Kassa városa levelet kapott a magyar országgyűléstől, melyben az állt, hogy ha fenn áll annak a veszélye, hogy az erős bár gyengén felfegyverzett vár az ellenség kezére kerülhet (aki ebben az időben a cseh zsoldos, herceg és diplomata, brandeiszi Iszkra János volt a seregeivel) akkor azt birtokosának le kell rombolnia. Amennyiben ezt nem tenné meg, akkor megteszik a kassaiak.

Semsey Ferenc azonban ennek is ellenállt. A vár viszont már Kassa szemét is szúrni kezdte, főleg annak dombon lévő stratégiai elhelyezkedése és az, hogy kiválóan ellenőrizte a nyugatról vezető utat. A kassai polgárok ezért tovább lobbiztak az elpusztításáért, amihez akármilyen ürügy elegendő volt.

1468-ban már magánál Mátyás királynál sürgették a vár lebontását. Nem felejtették el megemlíteni, hogy az országgyűlés 23 évvel azelőtti rendeletét sem. Mátyás megírta nekik, hogy ha Semsey nem hajlandó az adott cselekvést végrehajtani, akkor nekik kell. A várat viszont Semsey Ferenc fia sem bonttatta le, de a kassaiakat ebben már nem sikerült megakadályoznia, megspórolván így a költségeket.

Az, hogy a vár hol állt pontosan, máig nem egyértelmű. Laikus kutatók szerint a Sacához tartozó Viničky feletti dombon lehetett, mivel a növényzetben máig találni méternyi széles gödröket. Sok közülük már be van temetve, de néhány mellett viszont föld alá vezető kőlépcsők vannak. A lépcsőkön egyszer kutyákat engedtek le, és mire visszatértek több óra is eltelt. Az amatőr kutatók már nem voltak ilyen bátrak és csak néhány méterig merészkedtek le.

A képen a Semsey család 1776-ban rokokó stílusban épült kastélya látható.