Portálunk valamennyi olvasójának és egyúttal az alábbiakban közzé tett video nézőinek – hallgatóinak városunk római katolikus püspöki helynökének – Pásztor Zoltánnak,

valamint a kassai református egyház esperesének – Orémus Zoltánnak húsvéti üzenetével kívánunk áldott ünnepeket.